z
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysVíce
  • Service impacts related to Coronavirus Více
Přejít na hlavní obsah

Vývozní dokumentace

Vývozní dokumentace

Společnost používá vaše vývozní a dovozní dokumenty pro řádné deklarování zásilky celním autoritám jak v zemi vývozu, tak i v zemi dovozu. Informace zde obsažené můžete používat jako výpomoc s procesem dokumentace.

Poznámka: Pro zásilky mezi členskými státy Evropské unie se nevyžaduje žádná exportní dokumentace pro celní odbavení, pokud je zboží zasláno ve volném oběhu. Pro zboží, které není ve volném oběhu, budete muset vyplnit a zahrnout obchodní fakturu.

Pro zásilky, které jsou dokumentem

Dokument je obecně definován jako ručně, na stroji nebo na počítači psaná komunikace bez obchodní hodnoty.

Když přepravujete mezinárodní dokumenty v Express Envelope společnosti UPS,  nebo v jiném obalu, musíte pouze vyplnit přepravní štítek UPS. Obecně se faktura nevyžaduje.

Považujte každou obálku nebo jiný balík za jednu zásilku.

Pro zásilky se zbožím

Když Vaše mezinárodní zásilka zahrnuje položky jiné, než dokumenty, obvykle bude vyžadována jedna nebo dvě originální kopie obchodní faktury, společně s  přepravní dokumentací UPS.

Když odesíláte několik balíků stejnému příjemci, vyžaduje pouze hlavní balík (1) přepravní dokumentaci (2) a tři kopie obchodní faktury (3). Každý další balík musí mít adresní štítek a sledovací štítek služby UPS v rámci celého světa.

U zásilek UPS Worldwide Express FreightSM se standardně požaduje jeden originál a dvě kopie faktury a přepravní dokumentace UPS. Pokud se jednomu příjemci zasílá více palet, pravidlem je, že pouze hlavní paleta (1) vyžaduje přepravní dokumentaci (2), spolu s třemi kopiemi obchodní faktury (3). Všechny ostatní palety se pouze označí štítkem s adresou a sledovacím štítkem UPS Worldwide.

Odbornou pomoc vám poskytne společnost UPS

Dodatečná dokumentace

Ostatní dokumenty mohou být potřebné na základě jejich povahy a hodnoty zásilky a specifických pravidel cílovézemě určení. V některých zemích se například vyžaduje pro proclení potvrzení původu.

Související odkazy

Přednostní upozornění pro potraviny vyvážené a převážené přes USA

Nová nařízení Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA) vyžadují více informací pro odbavení dovážených potravin u správy cel a ochrany hranic a u FDA.

Úplný formulář přednostního upozornění