z
  • Service impacts related to Coronavirus Více
  • Service Alert due to Situation in UkraineVíce
Přejít na hlavní obsah

Objemová hmotnost

Pokud váš balík má velký poměr mezi velikostí a hmotností, můžete zvážit  objemovou hmotnost svého balíku při výpočtu poplatků za přepravu.

Zjistěte, co je to objemová hmotnost

Specifikace typu hmotnosti, která bude použita pro výpočet vaší sazby od vás vyžaduje, abyste vy sami stanovili, které pravidlo se bude aplikovat. Objemová hmotnost vyjadřuje hustotu balíku, což je velikost prostoru, který balík zabírá, v poměru k jeho skutečné hmotnosti. Objemová hmotnost se může aplikovat u všech domácích i mezinárodních služeb UPS. Fakturovatelná hmotnost je hmotnost, která byla použita pro výpočet sazby. U domácích a mezinárodních služeb je fakturovatelná hmotnost buď objemová nebo skutečná hmotnost, podle toho, která z těchto dvou hodnot je vyšší. Výpočty objemové hmotnosti podléhají změně bez předchozího upozornění.

Balíky, které přesáhnout hmotnostní a rozměrové limity UPS, nebudou k přepravě přijaty. Pokud systém takový balík identifikuje, bude účtován příplatek za překročení maximálního limitu.

Zpět na začátek

Jak vypočítat objem balíku

Vypočtěte prostorovou velikost balíku v centimetrech tak, že vynásobíte  výšku délkou a šířkou. Zaokrouhlete každou hodnotu na nejbližší celý centimetr. Výsledná hodnota je objem balíku.

Measuring Cubic Size
Zpět na začátek

Jak vypočítat objemovou hmotnost

Objemovou hmotnost můžete vypočítat jako hmotnost fakturační v případě, že objemová hmotnost vašeho balíku přesahuje hmotnost skutečnou.

  • Stanovte skutečnou hmotnost: Pro stanovení skutečné hmotnosti použijte standardní váhy. Libovolný zlomek se zaokrouhluje na nejbližší půl kilogram nahoru.
  • Určete objemovou hmotnost: Vydělte prostorovou velikost balíku v centimetrech číslem 5000. Libovolný zlomek se zaokrouhluje na nejbližší půl kilogram nahoru.
  • Určete fakturační hmotnost: Porovnejte skutečnou hmotnost balíku s jeho objemovou hmotností. Větší z těchto dvou hodnot je hmotnost fakturační, a tu je potřeba použít pro stanovení ceny.

U zásilek, které obsahují více balíků, se sčítají fakturační hmotnosti všech balíků v zásilce.

Zpět na začátek

Podmínky pro velký balík

Označení vašeho balíku UPS, jenž je označen jako velký, je pokud délka plus obvod [(2 x šířka) + (2 x výška)] v součtu přesahuje 300 cm, avšak nepřesahuje maximální velikost 400 cm.

Zpět na začátek

Příplatek za velký balík

Bude použit příplatek za velký balík, jehož délka plus obvod [(2 x šířka) + (2 x výška)] v součtu přesahuje 300 cm, avšak nepřesahuje maximální velikost 400 cm.

Velké balíky podléhají minimální fakturační hmotnosti 40 kg navíc k příplatku za Velký balík.

Další manipulační poplatek nebude aplikován pokud je použit Příplatek za nadrozměrnou zásilku.

Zpět na začátek