z
  • Service impacts related to Coronavirus Více
  • Service Alert due to Situation in UkraineVíce
Přejít na hlavní obsah

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Smluvní podmínky pro přepravu jsou součástí smlouvy UPS o přepravě a obsahují všeobecné smluvní podmínky, za kterých společnost UPS souhlasí s přepravou balíků na vlastním teritoriu a společně výměnou s jejími přidruženými společnostmi.

Smluvní podmínky UPS pro přepravuOtevřít odkaz v novém okně

Spotřebitelské spory

Pokud se spor mezi UPS a spotřebitelem nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu Českému telekomunikačnímu úřadu, v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9,
Email: spotrebitelskespory@ctu.cz,
Web: ctu.cz/resene-spory-ctu