Ujednání o ochraně soukromí

Datum nabytí platnosti: 4. března 2016

Společnost United Parcel Service, Inc. včetně svých poboček a sesterských společností (dále souhrnně pouze "UPS") respektuje vaše právo na ochranu soukromí. Toto ujednání o ochraně soukromí popisuje druhy osobních informací, které shromažďujeme o našich odběratelích, přípustné užití těchto informací a osoby, se kterými je lze sdílet. Toto ujednání dále popisuje podniknutá opatření na zabezpečení osobních informací. Zároveň vám sdělujeme, jakým způsobem nás můžete požádat o (i) zpřístupnění nebo změnu osobních informací, které o vás vedeme, (ii) zrušení souhlasu, který jste nám dříve udělili, (iii) zdržení se zasílání určitých informací a (iv) zodpovězení případných dotazů o našem uplatňování zásad ochrany soukromí. Toto ujednání se nevztahuje na Obchod UPS, ani na jakékoli jiné maloobchodní prodejny.  Toto ujednání se nevztahuje na jakékoli pobočky a sesterské společnosti United Parcel Service, Inc., které mají vlastní ujednání o ochraně soukromí, včetně Obchodu UPS nebo jakékoli jiné maloobchodní prodejny.

Naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů se v jednotlivých zemích či oblastech, ve kterých působíme, mohou lišit, aby odrážely místní postupy a zákonné požadavky.

Můžete si prohlédnout informace týkající se určitých zemí po zvolení odkazu Přílohy viz níže.

Kliknutím na některý z následujících odkazů přejdete k příslušné sekci:

Informace, které získáváme


V souvislosti s různými činnostmi, jako je například (i) používání webových stránek a aplikací UPS, (ii) přepravní aktivity, včetně doručování a nakládání zásilek, (iii) požadavky na sledování zásilek nebo zodpovídání dotazů, (iv) akce, kterých se účastníme a (v) propagace a další nabídky, můžete získávat osobní údaje odběratelů (například jméno, kontaktní údaje a informace o platbě).

Typy osobních informací, které můžeme shromažďovat, zahrnují:

 • Kontaktní informace soukromých osob nebo podniků (například jméno, název společnosti, fyzická adresa, e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo)
 • Přepravní informace (například (i) přepravní kontaktní údaje zahrnující jméno, fyzickou adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo odesílatele a příjemce zásilky a/nebo souseda (u služby "nechat u souseda" UPS My Choice), (ii) podpis potvrzující doručení, (iii) číslo účtu společnosti UPS a (iv) poskytnuté informace o usnadnění přístupu do míst, ve kterých poskytujeme naše služby) a poskytnuté informace týkající se obsahu určitých zásilek, avšak pouze v rozsahu, ve kterém lze takový obsah přiřadit identifikovatelné osobě
 • Informace, které nám usnadňují ověření totožnosti jednotlivce
 • Jména, e-mailové adresy a telefonní čísla další osob, kterým na vyžádání zasíláme příslušné informace
 • Informace poskytnuté v odpovědích na průzkumy
 • Uživatelské jméno, heslo a další přihlašovací údaje používané pro přístup k produktům a službám společnosti UPS.
 • Nakládání se sociálními médii, obsahem a jinými údaji zveřejněnými na našich oficiálních stránkách sociálních médií nebo kdekoli jinde na internetu (jako jsou jiná veřejná umístění) a informacemi (jako je e-mailová adresa a jiné informace, jejichž sdílení dovolíte), které získáme prostřednictvím aplikací, nástrojů, pomůcek a modulů plug-in sociálních médií souvisejících s UPS (včetně přihlašovacích služeb třetích stran jako např. "Přihlásit přes Facebook").
 • Zeměpisná poloha vašeho mobilního zařízení, pokud používáte určité funkce našich aplikací
 • Platební informace (včetně údajů o platební kartě nebo čísla a fakturační adresy on-line platebních služeb) a finanční informace (například číslo bankovního účtu).
 • Daňové identifikační číslo v případech, kdy požadujete produkty či služby, u kterých jsou tyto informace vyžadovány, nebo v souvislosti s některými propagačními akcemi či loteriemi
 • Jiné osobní informace, které nám mohou být poskytnuty k získání produktu či služby společnosti UPS


Při nakládání nebo doručování zásilek či poskytování jiných služeb můžeme získávat údaje o fyzické poloze. Tyto informace zahrnují například identifikační údaje aktuálního místa fyzické adresy s použitím GPS dat, geodetických kódů, údajů o zeměpisné délce a šířce, jakož i obrázky z různých míst.

Pokud navštívíte naše webové stránky, používáte naše aplikace nebo provádíte interakce s různými nástroji, pomůckami a moduly plug-in souvisejícími s UPS, můžeme určité informace shromažďovat také automatickými prostředky, například s použitím souborů cookies a webových majáků. Informace, které tímto způsobem shromažďujeme, zahrnují IP adresu, jedinečný identifikátor zařízení, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, provedené akce a data a časy aktivity. "Cookie" je textový soubor, který webový server odesílá do počítače uživatele nebo jiného zařízení připojeného k internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče návštěvníka nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení. "Webový maják", označovaný také jako internetová popiska, pixelová popiska nebo čistý GIF, odkazuje webové stránky nebo aplikace na webové servery a lze jej používat k odesílání informací zpět na webový server. Prostřednictvím těchto metod automatického sběru získáváme a ukládáme tzv. "clickstreamová data", která vypovídají o způsobech použití. Některé datové elementy získané automatickými prostředky, například informace o vašem prohlížeči, můžeme propojit s jinými informacemi, které o vás máme, abychom zjistili, zda jste například otevřeli zaslanou e-mailovou zprávu. Můžeme používat také analytické nástroje třetích stran, které shromažďují informace o aktivitách návštěvníků našich stránek nebo aplikací. Pomocí svého prohlížeče můžete zjistit, jakým způsobem budete upozorněni na příjem některých typů souborů cookies nebo jak lze některé typy souborů cookies omezit nebo zablokovat. Pamatujte na to, že bez souborů cookies pravděpodobně nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek nebo aplikací. My i ostatní (jako např. naše reklamní sítě) můžeme shromažďovat osobní informace o on-line aktivitách našich návštěvníků v průběhu času a napříč webovými stránkami třetích stran, když používají naše webové stránky nebo aplikace.

Třetí strany jakožto poskytovatelé aplikací, nástrojů, pomůcek a modulů plug-in na našich webových stránkách a v našich aplikacích, jako jsou například tlačítka "To se mi líbí" na Facebooku, mohou rovněž používat automatické prostředky ke shromažďování informací týkajících se vašich interakcí s těmito funkcemi. Tyto informace podléhají zásadám či ujednáním o ochraně soukromí těchto poskytovatelů.

Zpět na začátek

Jak nakládáme s informacemi, které získáváme


Získané informace smíme používat k následujícím účelům:

 • Přejímání, doručování a sledování zásilek
 • Poskytování požadovaných produktů a služeb (například logistika, správa zásobovacího řetězce, celní odbavení a makléřské služby, finanční služby)
 • Zpracování a inkaso plateb
 • Poskytování zákaznické podpory a reakce či komunikace s vámi ohledně požadavků, dotazů a komentářů
 • Zřízení a správa účtu UPS (včetně on-line účtu na stránkách UPS.com a jeho různých funkcí, například adresáře a Účtárny společnosti UPS)
 • Nabídka produktů a služeb, o kterých se domníváme, že vás mohou zajímat
 • Správa vaší účasti na speciálních událostech, programech, v anketách, soutěžích, loteriích a dalších nabídkách nebo propagačních akcích a komunikace v těchto věcech
 • Podpora umístění vašich blogů a interakce se společností UPS prostřednictvím sociálních médií
 • Odesílání informací vašim kontaktním osobám, pokud nás o tento krok požádáte
 • Vyřizování reklamací, které obdržíme ve spojení s našimi službami
 • Provoz, vyhodnocování a zlepšování našeho podnikání (včetně vývoje nových produktů a služeb; správy našich komunikací; vyhodnocování efektivity našeho prodeje, marketingu a reklamy; analýzy a zlepšování našich produktů, služeb, webových stránek a aplikací; vedení účetnictví, auditu, fakturace, dokladových inventur a provádění inkasa)
 • Realizace datových analýz (včetně průzkumu trhu a spotřebitelů, trendových analýz, finančních analýz a anonymizace osobních informací)
 • Zamezení vzniku podvodů a jiných trestných činností, reklamací a dalších odpovědností, jejich identifikace a ochrana před nimi
 • Dodržování platných právních požadavků a našich zásad


Informace získané prostřednictvím souborů cookies, webových majáků a dalších automatických prostředků dále používáme k účelům, které zahrnují například (i) uživatelské nastavení návštěv našich stránek a aplikací, (ii) poskytování obsahu (včetně reklamy) přizpůsobeného zájmům našich uživatelů a způsobu, jakým uživatelé procházejí naše webové stránky a aplikace, a (iii) správu našeho podnikání. Data shromážděná automatickými prostředky můžeme nahradit informacemi o vašem místě (například PSČ), abychom vám poskytnuli obsah, který může být předmětem vašeho zájmu. Tyto informace dále používáme k usnadnění diagnostiky technických a servisních problémů, ke správě našich webových stránek a aplikací, k identifikaci uživatelů našich webových stránek a aplikací a ke shromažďování demografických informací o našich uživatelích. Clickstreamová data používáme ke zjištění způsobů použití a způsobu, jakým můžeme naše webové stránky a aplikace upravit na míru tak, aby lépe vyhovovaly potřebám uživatelů. Naše webové stránky a aplikace nejsou navrženy tak, aby reagovaly na žádosti Do Not Track (Nesledovat) od prohlížečů.

Získané informace o vás můžeme využívat také jinými způsoby, ke kterým v době shromažďování uvádíme speciální upozornění.

Zpět na začátek

Cílení reklamy podle zájmu


Na našich webových stránkách a v aplikacích smíme shromažďovat informace o vašich on-line aktivitách, na základě kterých vám pak poskytujeme reklamu o produktech a službách přizpůsobených na míru vašim individuálním zájmům. Tato část našeho ujednání o ochraně soukromí podrobně popisuje způsob uplatňování vašich voleb.

Vzhledem k tomu, že působíme v reklamních sítích, je možné se setkat s reklamou také na jiných webových stránkách. Reklamní sítě nám umožňují zacílit naše sdělení na uživatele prostřednictvím demografických, zájmově orientovaných a kontextových prostředků. Tyto sítě v průběhu času sledují vaše on-line aktivity shromažďováním informací automatickým prostředky včetně využívání souborů cookies, protokolů webových serverů a webových majáků. Sítě tyto informace využívají k zobrazování reklamy, která může být přizpůsobena vašim individuálním potřebám. Informace, které mohou shromažďovat naše reklamní sítě, zahrnují informace o vašich návštěvách webových stránek zapojených do příslušných reklamních sítí, například stránky nebo reklamy, které prohlížíte, nebo akce, které na těchto webových stránkách provádíte. Tento sběr dat probíhá jak na našich webových stránkách, tak i na webových stránkách třetích stran, které jsou zapojeny do reklamních sítí. Tento proces nám také pomáhá sledovat účinnost našich marketingových aktivit. Chcete-li získat informace o způsobu odhlášení z příjmu této reklamy cílené podle zájmu prostřednictvím reklamních sítí, klepněte sem.

Zpět na začátek

Informace, které sdílíme


Vaše osobní informace neprodáváme ani jiným způsobem nesdílíme s výjimkou ustanovení v ujednání o ochraně soukromí. K výkonu našich sběrných a dodávkových služeb sdílíme přepravní informace s třetími stranami, například s dopravci, příjemci zásilek, plátci třetích stran a s příjemci.

Získané osobní informace smíme sdílet také s našimi pobočkami, koncesionáři, prodejci a se společnými marketingovými partnery. Tyto subjekty, které se zde společně nazývají "Obchodní partneři společnosti UPS" mohou používat informace k účelům popsaným v tomto ujednání o ochraně soukromí. S našimi Obchodními partnery společnosti UPS a s dalšími třetími stranami smíme sdílet údaje o fyzické poloze pro jejich vlastní účely, například zlepšování služeb založených na poloze a vývoj přesných a aktuálních map. Navíc, pokud nebudete namítat, smíme sdílet další osobní informace s třetími stranami, které nejsou Obchodními partnery společnosti UPS, k vlastním účelům těchto třetích stran, jako je nabízení produktů či služeb, jež mohou být předmětem vašeho zájmu.

Osobní informace sdílíme s třetími stranami, které vykonávají služby naším jménem a podle našich pokynů. Takovým třetím stranám jsme neudělili oprávnění k užití nebo ke zveřejnění těchto informací s výjimkou rozsahu potřebného k poskytování služeb našim jménem nebo k vyhověním zákonným požadavkům.

Informace shromažďované prostřednictvím aplikací, nástrojů, pomůcek a modulů plug-in třetích stran (jako jsou informace získané prostřednictvím přihlašovacích služeb třetích stran nebo vztahující se k vašemu používání tlačítka "To se mi líbí" na Facebooku) shromažďují přímo poskytovatelé těchto funkcí. Tyto informace podléhají zásadám o ochraně soukromí poskytovatelů těchto funkcí a společnost UPS není odpovědná za postupy těchto poskytovatelů ohledně informací.

Mnoho našich zákazníků nám svěřuje výkon správy svých zásobovacích řetězců nebo jejich části. Tyto zásobovací řetězce spravujeme prostřednictvím svých zasilatelských a logistických obchodních jednotek se zaměřením na optimalizaci zásobovacího řetězce, zasílání nákladů a mezinárodní obchodní a brokerské služby pro naši celosvětovou klientelu (včetně široké škály přepravních řešení, například letecké, lodní zaoceánské a pozemní dopravy). Poskytujeme také informační technologické systémy a distribuční zařízení přizpůsobené specifickým zásobovacím řetězcům konkrétních odvětví, například zdravotnictví, technologie a spotřebitelský/maloobchodní sektor. V rámci poskytování zasilatelských a logistických služeb smíme získávat, používat a sdělovat osobní informace o klientech našich klientů. V těchto případech informace zpracováváme na základě dohody s naším klientem.

Informace o vás smíme sdělovat také v následujících případech: (i) takový krok nám nařizuje zákon, předpis nebo právní proces (například soudní příkaz nebo předvolání k podání svědectví), (ii) jde o reakci na požadavek státních institucí, například soudních orgánů nebo (iii) jsme přesvědčeni, že sdělení je nezbytné nebo přiměřené pro zamezení fyzické škody či finanční ztráty nebo v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo reálné nezákonné činnosti. Vyhrazujeme si právo převodu libovolných informací o vás v případě prodeje nebo převodu celého našeho podniku, aktiv nebo jejich části (včetně případů reorganizace, rozpuštění nebo likvidace společnosti).

Zpět na začátek

Vaše možnosti


Nabízíme vám určité možnosti výběru ohledně způsobu naší komunikace s vámi a druhu informací, které od vás získáváme. Pokud nechcete dostávat od nás marketingovou emailovou komunikaci, můžete si to zvolit kliknutím na neschválený odkaz v našich marketingových emailech, zvolením Neschválit Email viz níže, přizpůsobit vaše emailové preference ve Vašem profilu v Moje UPS nebo kontaktováním nás, jak je specifikováno v oddílu"Jak nás kontaktovat" viz níže. Můžete nás také požádat o nezasílání dalších marketingových informací kontaktováním způsobem popsaným v níže uvedené části "Jak nás kontaktovat" a my vaší žádosti vyhovíme. V souladu s dostupnými volbami uvedenými v části "Informace, které sdílíme" a podle zákonných požadavků můžete svůj souhlas, který jste nám dříve udělili, kdykoli stáhnout (klepnutím sem) nebo bezplatně podat oprávněné námitky ke způsobu zpracování vašich osobních údajů a my vaše požadavky zohledníme při budoucích krocích.

Neschválit Email

Centrum pro soukromé priority


K zjištění, jak odstoupit z reklamy, prosím navštivte naši zákaznickou stránku k odstoupení na:

Prohlédněte si Samoregulační principy k Online Behaviorální ReklaměOtevřít odkaz v novém okně


Pokud máte trvalé bydliště v Kalifornii, můžete nás požádat o zdržení se sdílením vašich osobních údajů s některými z našich poboček a dalších třetích stran pro jejich marketingové účely. Sdělte nám prosím své požadavky kontaktováním níže uvedeným způsobem.

Zpět na začátek

Přístup a oprava


V souladu s platnými zákony můžete (i) získat kopie určitých osobních informací, které o vás vedeme, nebo aktualizovat či opravit nepřesnosti v těchto informacích prostřednictvím účtu My UPS (Moje UPS) na webových stránkách UPS.com nebo (ii) získat oprávnění k přístupu k osobním informacím, které o vás vedeme kontaktováním způsobem uvedeným v části "Jak nás kontaktovat" tohoto ujednání o ochraně soukromí. Abychom chránili vaše soukromí a zachovali bezpečnost, před udělením přístupových práv k takovým informacím podnikneme kroky pro ověření vaší totožnosti. Pokud jste přesvědčeni, že osobní informace, které o vás vedeme, jsou nepřesné, můžete také v souladu s platnými zákony získat oprávnění požadovat, abychom takové informace opravili nebo doplnili kontaktováním níže uvedeným způsobem.

Zpět na začátek

Místa a služby mimo UPS


Pro vaše pohodlí a informace mohou naše webové stránky a aplikace obsahovat odkazy na místa mimo UPS, která mohou být provozována společnostmi, které nejsou přidružené ke společnosti UPS. Tyto společnosti mohou používat vlastní zásady nebo ujednání o ochraně soukromí a my doporučujeme důrazně seznámit se s nimi. Naše služby vám rovněž mohou být k dispozici prostřednictvím platforem třetích stran (jako jsou poskytovatelé obchodů s aplikacemi) nebo prostřednictvím jiných kanálů třetích stran. Neodpovídáme za zásady ochrany soukromí jakýchkoli míst nebo služeb mimo UPS.

Zpět na začátek

Přenosy dat


Osobní informace, které o vás shromažďujeme, smíme přenášet do jiných zemí, než je původní země získání těchto informací. V těchto zemích nemusejí platit stejné zákony na ochranu dat, jako v zemi, ve které jste informace původně poskytnuli. Při převodu vašich informací do jiných zemí zajistíme jejich ochranu způsobem popsaným v tomto ujednání o ochraně soukromí a v souladu s platnou legislativou. Pro přenos osobních informací mezi různými jurisdikcemi používáme smluvní ochranu (mimo jiné např. včetně standardních smluvních doložek Evropské komise.

Zpět na začátek

Způsob naší ochrany osobních informací


Přijímáme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření určená k ochraně vámi poskytnutých osobních informací před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným poškozením, ztrátou, pozměněním, zpřístupněním nebo užitím. Ačkoli přijímáme opatření k omezení přístupu oprávněných osob k našim zařízením a vozidlům, informace umístěné na vnější straně obalu nebo na dopise mohou být viditelné pro jiné osoby.

Zpět na začátek

Aktualizace našeho ujednání o ochraně soukromí


Toto ujednání o ochraně soukromí může být pravidelně a bez předchozího upozornění aktualizováno, aby odráželo změny v našich praktikách nakládání s osobními informacemi. O jakýchkoli významných změnách v našem ujednání o ochraně soukromí vás budeme informovat umístěním zvýrazněného oznámení na naše webové stránky, v jehož záhlaví bude uvedeno datum poslední aktualizace.

Zpět na začátek

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo komentáře k našemu Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo byste rádi aktualizovali informace, které vedeme o Vás nebo Vašich preferencích, prosím, kontaktujte nás pomocí e-mailové žádosti dostupé.

Kontaktujte nás

Můžete nám také napsat na adresu:

UPS Corporate Headquarters
Attention: Global Privacy Manager
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
USA

Pokud sídlíte v Evropě, pište na adresu:

UPS Europe SA
Attention: Global Privacy Manager
Ave Ariane 5
Brussels, B-1200

Zpět na začátek

UPS: Upozornění o ochraně osobních informací - Dodatek EHP


Pokud jste rezidentem země, která je členem Evropského hospodářského prostoru ("EHP"), vztahují se na vás v souvislosti se zpracováváním vašich osobních informací následující dodatečná ustanovení specifická pro EHP. Pro rezidenty zemí, které jsou členy EHP, se upřednostní aplikace ustanovení Dodatku EHP před ustanoveními upozornění o ochraně osobních informací, které jsou s ustanoveními tohoto dodatku v rozporu.

Příslušný správce údajů


Kromě společnosti United Parcel Service, Inc., shromažďují osobní údaje rovněž naše dceřiné a sesterské společnosti sídlící v EHP.

Informace, které získáváme


Zpracováváme jména, e-mailové adresy a telefonní čísla osob, kterým zasíláme informace, přičemž předpokládáme, že osoba, která poskytla informace, je získala v souladu s platnými zákony. Pokud je tento předpoklad nesprávný, nežádejte nás prosím o zaslání informací třetím stranám vaším jménem.

V souladu s platnými zákony můžeme získávat váš souhlas před shromážděním informací pomocí automatizovaných prostředků využívajících cookies nebo podobné nástroje odděleně. Chcete-li se dozvědět více o souborech cookies a podobných nástrojích, které používáme, podívejte se do našich Zásad používání Cookies.

Informace o souborech cookieOtevřít odkaz v novém okně


Jak používáme informace, které získáváme


Pokud používáme vaše informace pro marketingové účely (jak je popsáno v upozornění o ochraně osobních informací), můžete vznést námitky vůči používání vašich informací pro takové účely, snadno a bezplatně, a to v době jejich shromažďování a v okamžiku přijetí každého marketingového sdělení. Vaší žádosti vyhovíme. Nebudeme poskytovat vaše informace třetím stranám pro marketingové účely bez vašeho předchozího souhlasu.

Přístup a oprava


Kromě práva na přístup a opravu vašich osobních informací máte právo na blokaci informací o vás nebo jejich smazání v souladu s platnými zákony.

Zpět na začátek