z
  • Service impacts related to Coronavirus Více
  • Upozornění týkající se služeb s ohledem na situaci na východě ČínyVíce
  • Service Alert due to Situation in UkraineVíce
Přejít na hlavní obsah

Záruka vrácení peněz

U některých služeb a vybraných destinací UPS nabízí záruku vrácení peněz. Pokud chcete zjistit, jestli se vztahuje na vaší zásilku, jděte na "Výpočet data doručení" v oddíle Odesílání nebo Zdroje na www.ups.com a vložte parametry své zásilky. Tuto informaci můžete zjistit i přes místní zákaznický servis UPS. V případě, že platí záruka vrácení peněz, pak pokud doručíme zásilku po čase stanoveném u příslušné služby, vrátíme na požádání cenu za přepravu (nebo úměrnou část, pokud jen některé balíky ze zásilky byly doručeny mimo určený čas), bez DPH, cel, daní nebo poplatků, za předpokladu, že byly splněny následující podmínky:

a) dokumentace zásilky (včetně štítků) musí být správně vyplněna a příslušný balík musí být opatřen papírovými štítky dodávanými UPS OnLine TM Shipping Solutions nebo musí být v souladu s "UPS Guide to labeling";

b) veškerá dokumentace vyžadovaná výchozí, cílovou nebo tranzitní zemí musí být úplně a správně vyplněna a přiložena k balíku;

c) v případě potřeby musí být opatřena štítkem pro přepravu v sobotu (pro destinace, kde je tato služba k dispozici);

d) zásilka musí být doručena UPS do nejpozdějšího času, kdy jsou ještě přebírány zásilky s garantovanou dobou doručení;

e) musíte UPS informovat o svém požadavku písemně nebo telefonicky do 15 dnů od data plánovaného doručení a uvést jméno a adresu adresáta, datum odeslání, hmotnost balíku a sledovací číslo UPS;

f) zásilka nemusí vyžadovat další manipulaci, jak je popsáno v sekci Additional Handling Charge na stránce www.ups.com.

g) odesílatel musí poskytnout společnosti UPS včasné nahrání všech příslušných informací. Včasné nahrávání použité v těchto podmínkách se týká elektronického přenosu všech příslušných informací (včetně, ale nikoli výhradně, úplného jména příjemce, úplné adresy dodání, rozměrů a hmotnosti zásilky) do UPS 15 minut před posledním námi určeným časem pro zaručené doručení.

Záruka neplatí v případě, že balík nevyhovuje podmínkám a omezením služby uvedeným ve Smluvních podmínkách přepravy, v případě zásahu vyšší moci nebo v případě přerušení přepravy nebo aplikací práv ve shodě se Smluvními podmínkami přepravy.