z
 • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysVíce
 • Service impacts related to Coronavirus Více
Přejít na hlavní obsah

Předcházení reklamacím

Projděte si dokumenty Prevence reklamacíTipy pro používání štítků pomáhající omezit riziko, že budete muset nahlásit problém.

Pokud byla vaše reklamace zamítnuta, vyberte níže důvod zamítnutí reklamace a přečtěte si užitečné návrhy vytvořené inženýry společnosti UPS.

Přehled předcházení reklamacím

Aby nedocházelo k poškození a ztrátám zboží, doporučujeme při přípravě balíku dodržovat tyto tipy:

 1. Používejte nové pevné krabice z vlnitého materiálu, které poskytnou balíku dostatečnou nosnost.
 2. Bedny posílejte v kontejnerech z vlnité lepenky.
 3. Bezpečně utěsněte obsah, který může unikat.
 4. Kolem posílaného předmětu nechte na všech stranách ochrannou mezeru nejméně 5,08 cm.
 5. Vyztužte okraje balíku, aby se neohýbaly.
 6. Bezpečně utěsněte uzávěry a spoje balíku výztužnou páskou.
 7. Na štítek uveďte kompletní adresu a telefon.
 8. Zkontrolujte, že lepicí materiál na štítku odpovídá povrchu balíku, aby nedošlo k odlepení štítku nebo odpadnutí například u koberců, rolí textilií a výstavních krabic.
 9. Umístěte kopii štítku s adresou dovnitř balíku pro případ, že se vnější štítek poškodí nebo je nečitelný.

Další nápověda ohledně balení

Zpět na začátek

Tipy pro používání štítků

Vyplnění štítku:

 • Na štítek uveďte PSČ příjemce (kde je to možné) a celý název ulice, kontaktní jméno a telefonní číslo. Pokud je to možné, uveďte číslo apartmá, bytu nebo jednotky.
 • Snažte se za každou cenu získat adresu. Pokud používáte adresu P.O. Boxu, uveďte na štítek telefonní číslo příjemce. Společnost UPS nepřijímá zásilky na adresy armádních poštovních úřadů (APO) ani adresy námořních sil (FPO).
 • Vždy uveďte kompletní zpáteční adresu, včetně celého názvu ulice a PSČ. U mezinárodních zásilek uveďte kontaktní jméno, telefonní číslo a PSČ.

Umístění štítku:

 • Štítek umístěte na rovný povrch v horní části balíku. Umístěním štítku na spoj, okraj, uzávěr nebo na lepicí pásku může dojít k narušení čitelnosti.
 • Na krabici umístěte pouze jeden štítek s adresou. Pokud používáte dodací list, umístěte ho na stejný povrch krabice, jako štítek s adresou. Pokud používáte krabici znovu, odstraňte nebo přeškrtněte staré štítky a označení.
 • Vložte druhý štítek nebo jinou formu údajů o adrese do balíku. Díky tomu Váš balík poznáme, když dojde k poškození štítku nebo krabice.
 • Zkontrolujte, že štítek drží dobře na povrchu. Některé produkty mohou být odolné proti lepivým vrstvám (například pneumatiky, golfové vaky atd.).
Zpět na začátek

Důvod zamítnutí: Nedostatečné utěsnění balíku nebo selhání uzavření

Konkrétní zamítnutí reklamací, ke kterým dochází v důsledku nedostatečného utěsnění nebo uzavření:

 • Uzavření balíku bylo nedostatečné a selhalo a zboží vypadlo ven.
 • Balík nebyl dostatečně uzavřen nebo utěsněn.

Jak bezpečně utěsnit balík

Naneste tři pruhy lepicí pásky na horní i spodní stranu krabice tak, aby byl utěsněn střední spoj a oba krajní spoje.

Použijte odolnou pásku, jako je například:

 • Plastová páska odolná proti tlaku o šířce minimálně 5,08 cm
 • Nylonová vlákny vyztužená páska o šířce minimálně 5,08 cm
 • Vodou aktivovaná vyztužená páska o šířce minimálně 7,62 cm

Nepoužívejte leukoplast, celofánovou pásku, potrubní pásku, vodou aktivované papírové pásky, motouz ani nebalte krabici do papíru, protože nedosáhnete dostatečného těsnění.

Zpět na začátek

Důvod zamítnutí: Nedostatečné zabalení, obalení vycpávkovým materiálem a ochrana

Konkrétní zamítnutí reklamací, ke kterým dochází v důsledku nedostatečného balení, obalení vycpávkovým materiálem a ochrany:

 • Zboží nebylo správně umístěno do obalu tak, aby bylo dostatečně chráněno.
 • Zboží nebylo dostatečně obaleno vycpávkovým materiálem.
 • Balení nebylo dostatečné na ochranu zboží.

Jak správně používat vycpávkový materiál

Každá položka v balíku musí být obalena samostatně dostatečným množstvím vycpávkového materiálu. Každá položka musí být obalena vrstvou vycpávkového materiálu o tloušťce min. 5,08 cm a umístěna minimálně 5,08 cm od okrajů krabice. Díky tomu jsou produkty chráněny před pře poškozením mezi sebou navzájem a před nárazy a vibracemi, které se na ně můžou přenášet z vnějšího prostředí krabice. Křehké zboží, jako je elektronika, sklo, keramika a umělecká díla je potřeba oddělit od sebe navzájem a od rohů, bočních, horních a spodních stěn krabic. Tyto balíky můžou vyžadovat větší množství vycpávkového materiálu nebo ještě jednu krabici.

Informace o obalových materiálech

Zpět na začátek

Důvod zamítnutí: Nedostatečná odolnost vůči hmotnosti

Konkrétní zamítnutí reklamací, ke kterým dochází v důsledku nedostatečné odolnosti vůči hmotnosti:

 • Jednostěnná (dvoustěnná) krabice nebyla dostatečně odolná vůči hmotnosti produktu.

Jak určit dostatečnou odolnost krabice vůči hmotnosti obsahu

Při výběru krabice dostatečně odolné vůči hmotnosti obsahu doporučujeme použít pokyny pro odolnost krabic společnosti UPS. Nikdy nepřekračujte maximální hmotnostní omezení krabice, které je vytištěno na certifikátu výrobce krabice na spodní záklopce většiny krabic. Po letech testování a analýz vyvinuli inženýři v laboratoři pro obalová řešení pro zákazníky specifikace odolnosti krabic pro distribuci jednoho balíku.

Rady ohledně balení najdete na stránce

Zpět na začátek

Důvod zamítnutí: Uzávěr balení selhal a způsobil únik.

Jak bezpečně utěsnit obsah, který může unikat

Přesvědčte se, že krytky a kryty jsou bezpečně nasazeny, aby během přepravy nedošlo k jejich uvolnění a následnému úniku. Aby nedocházelo k únikům, doporučujeme přidat foliové těsnění zapečetěné pomocí tepla.

Když posíláte tekutiny v utěsněné láhvi, je potřeba uzávěry dotáhnout vhodným momentem, aby došlo ke stlačení a vzniku silného těsnění. Správný utahovací moment zabrání také uvolnění uzávěrů při vibracích. Tekutiny v plastových láhvích je nutné od sebe v přepravním kontejneru z vlnité lepenky navzájem oddělit. Doporučujeme pomocí rozdělovače z vlnité lepenky vytvořit buňky pro jednotlivé láhve.

Zpět na začátek

Důvod zamítnutí: Poškození vnějšího obalu z důvodu nepoužití ochranné vrstvy

Jak přepravovat obaly pomocí ochranné vrstvy

Některý obsah má vlastní nádoby nebo obaly. Ty nemusí být dostatečně odolné na to, aby obsah chránili během přepravy. Kromě toho nemusí být vnější povrch těchto obalů odolný proti adhezivům a štítky se při přepravě mohou oddělit. Aby nedocházelo k umisťování tohoto zboží do oddělení UPS Corporate Overgoods, doporučujeme umisťovat obaly do přepravního kontejneru z vlnité lepenky podle pokynů pro odolnost krabic společnosti UPS.

Rady ohledně balení najdete na stránce

Zpět na začátek

Důvod zamítnutí: Na balíku chyběla ochrana okrajů zabraňující ohýbání

Jak chránit okraje balíku proti ohýbání

Zvažte zesílení odolnosti krabice nebo použití úhlové desky a zvýšení pevnosti balíku. Obě možnosti přispějí k omezení ohýbání rohů a hran.

Poznámka: Na této stránce najdete obecné pokyny k balení a minimální doporučené postupy adekvátní ochrany obsahu balíků. V závislosti na obsahu balíku můžou být nutné další kroky zajišťující přiměřené a bezpečné zabalení, obalení balíků a použití vycpávkových materiálů při přepravě.

Další nápověda ohledně balení

Zpět na začátek

Související odkazy

Příprava zásilky

Více informací o přípravě zásilky k odeslání naleznete zde:

Poradce pro balení

Směrnice k přípravě zásilky