z
 • Service impacts related to Coronavirus Více
 • Upozornění týkající se služeb s ohledem na situaci na východě ČínyVíce
 • Service Alert due to Situation in UkraineVíce
Přejít na hlavní obsah

Podpora reklamací

Zahájit reklamaci

Předmětem vaší reklamace mohou být ztracené nebo poškozené balíky:

 • Ztráta: Můžete podat reklamaci na balík, který nebyl doručený do 24 hodin po předpokládaném termínu doručení. Ještě před tím, než reklamaci podáte, zkontrolujte okolí všech venkovních dveří a všechna ostatní místa, kde by mohl být balík ponechán, včetně zádveří, zadní verandy, garáže a dalších míst chráněných před nepříznivým počasím. Zjistěte také, zda balík nemohl vyzvednout někdo jiný. Pokud se vám stále nedaří zásilku najít, odesílatel či zamýšlený příjemce může podat reklamaci.
 • Poškození: Ačkoli společnost UPS doporučuje, aby potíže s balíkem nahlašoval odesílatel, poškozený balík může reklamovat jak odesílatel, tak i příjemce.

Poznámka: Informace o tom, jak mají vypadat veškeré náležitosti reklamace, naleznete ve smluvních přepravních podmínkách platných v době přepravy zásilky.

V případě způsobilých balíků můžete požadovat refundaci i za ty balíky, které nebyly doručeny včas, a to prostřednictvím fakturačního střediska společnosti UPS.

Vstoupit do fakturačního střediska UPS

Zahájit reklamaci

Spravovat reklamace

 • Upravit reklamace

  Provést změny ve vaší reklamaci

  Provést změny ve vaší reklamaci
  Upravit vaši reklamaci, nahrát další informace a získat informace o aktuálním stavu reklamace

 • Odeslat reklamaci

  Odeslat novou reklamaci

  Zahájit novou reklamaci pomocí naší zabezpečené aplikace.

 • Historie reklamací

  Zobrazit historii reklamací

  Procházet až 270 dní historie reklamací.

 • Exportovat data

  Vytvářet zprávy nebo extrahovat data pro snazší přehled.

 • Nastavit předvolby

  Změnit způsob, kterým vás můžeme ve věci reklamace kdykoli kontaktovat.

 • Přizpůsobit rozvržení

  Upravit rozvržení vašeho panelu dle vlastních potřeb.

Zobrazit panel reklamací

Platba

Pokud byla Vaše reklamace vyřízená, může odesílatel podat žádost o platbu, pokud nepodal žádost nebo nedal souhlas k tomu, aby byla částka vyplacena třetí straně. Formulář žádosti o platbu bude zaslán prostřednictvím upřednostňované metody, která je nastavena ve vašem profilu (fax, pošta nebo e-mail).

Dalším krokem je poskytnout nám podpůrnou dokumentaci, která uvádí kupní cenu, skutečné náklady, náklady na opravu nebo náklady na náhradu daného zboží. Formulář žádosti o platbu reklamace by měl být odeslán spolu s tímto podpůrným dokumentem / fakturou online prostřednictvím portálu pro reklamace. Pokud tyto informace nemůžete odeslat, můžete je odeslat faxem nebo poštou. Při předkládání platebních dokladů o pojistném plnění se ujistěte, že se na všech stránkách podpůrných dokumentů zobrazí příslušné číslo reklamace.

Platby za reklamace lze zaslat elektronickým převodem finančních prostředků (EFT) nebo šekem. Chcete-li přijmout platbu prostřednictvím EFT, budete muset poskytnout následující informace o bankovním účtu:

 • Jméno banky
 • Číslo bankovního účtu
 • Kód bankovního řazení

Pokud nebudou poskytnuty informace o bankovním účtu, bude Vám odeslána platba šekem. Chcete-li zabránit zpoždění při přijímání plateb, ujistěte se, že uvedete správnou adresu, kam mají být zaslány finanční prostředky.

Reklamace je uzavřena poté, co byla platba vygenerována. Platba bude doručena do 15 dnů. Pokud Vám platba do té doby nedorazí, obraťte se na společnost UPS.

Kontaktujte UPS

Předcházení poškození a ztrátě

Předcházení reklamacím

Náš výzkum zjistil, že většina případů poškozených nebo ztracených balíků, jež jsou následně předmětem reklamace, je spojena s výběrem příliš velkých nebo příliš malých krabic, s nedostatečnou výplní nebo vycpávkou, s použitím nechráněného štítku nebo poskytnutím neúplných pokynů k doručení.

Předmětům zabaleným do příliš malých krabic hrozí poškození, protože takové krabice nemají dostatečnou nosnost a předměty z nich mohou vypadnout. Předmětům zabaleným do příliš velkých krabic či kontejnerů nebo do krabic bez dostatečné výplně hrozí poškození, protože v nich do sebe mohou předměty narážet.

Abyste se takových situací vyvarovali, řiďte se prosím několika jednoduchými radami, díky nimž reklamacím tohoto typu aktivněpředejdete.

Další tipy, jak předejít poškození

Běžné otázky

SLEDOVÁNÍ

Zadejte až 25 čísel sledování nebo UPS InfoNotice® a rychle zjistěte aktuální stav doručení každé zásilky.