z
  • Services may be impacted by BrexitVíce
  • Coronavirus UpdateVíce
  • Společnost UPS je otevřena pro podnikání: Dopady na služby související s KoronaviremVíce
Přejít na hlavní obsah

Možnosti mezinárodní fakturace

Vyberte si takovou možnost mezinárodní fakturace, která nejvíce vyhovuje potřebám Vašeho podnikání

Mezinárodní fakturační možnosti nabízené společností UPS poskytují zákazníkům flexibilitu ve vyúčtování poplatků způsobem, který co nejvíce vyhovuje jejich obchodnímu modelu. Ať už si vyberete jakoukoli možnost, můžete si být jisti, že UPS vyúčtuje Vaše mezinárodní poplatky přesně.

Možnosti

  • Poplatky jsou fakturovány odesílateli, příjemci nebo platící třetí straně.
  • Poplatky za mezinárodní přepravu obvykle zahrnují dopravné, clo a daně. 
  • Zákazníci používající automatizované přepravní systémy UPS si mohou vybrat vyfakturování přepravních poplatků jedné straně a cel a daní straně druhé.  Zákazníci také mohou prostřednictvím možnosti "Split Duty VAT" (SDV) fakturovat dopravné a clo jedné straně a daň/DPH straně druhé.*

 

Níže je uvedeno několik mezinárodních fakturačních možností UPS, které si mohou zákazníci vybrat:

  • Odesílatel zaplatí přepravní náklady; příjemce platí cla a daně
  • Příjemce platí všechny poplatky (obvykle známo jako služba "Freight collect")  "Freigh
  • Odesílatel platí všechny poplatky (také známo jako "Free Domicile")
  • Odesílatel platí přepravní poplatky; třetí strana (může být v jiné zemi) platí cla a daně**

Není-li uvedeno jinak, jsou poplatky za přepravu účtovány na UPS číslo účtu odesílatele a příjemce platí cla a daně.* Papírový nákladní list UPS nepodporuje možnost fakturace SDV.  ** Při přepravě do/z některých zemí nejsou k dispozici všechny uvedené fakturační možnosti.  Ověřte si informace v příslušném průvodci službou nebo kontaktujte místní kancelář UPS a požádejte o specifické informace fakturace v dané zemi.

POZNÁMKA:  "Příplatky za přepravní cla & daně" jsou fakturovány vždy, když odesílatel vyžádá, aby cla & daně byly fakturovány plátci mimo cílovou zemi.  Vyžaduje se číslo účtu UPS třetí strany.