z
 • Suspension of Money Back GuaranteeVíce
 • Coronavirus UpdateVíce
 • Services may be impacted by BrexitVíce
Přejít na hlavní obsah

Možnosti odeslání

Aplikace UPS CampusShip zjednodušuje zpracovávání zásilek pomocí adresářů, přednastavených služeb odesílání a možností balení.

Možnosti zasílání

Modul Možnosti zasílání obsahuje rozevírací seznam zasilatelských služeb a rozevírací seznam typů balení.

Poznámka: Určité druhy služeb UPS CampusShip a určité funkcionality přiděluje váš administrátor pro služby UPS CampusShip. Chcete-li kontaktovat svého administrátora, klikněte na tlačítko Vyhledat administrátora (pokud je k dispozici) nebo na tlačítko Podpora firmy ve spodní části stránky Vytvořit zásilku. Více informací naleznete v sekci Zdroje na webu UPS.com.

Služba: Nastavením preferencí v rámci služeb UPS určujete, že tato služba bude standardní výchozí volbou v rozevíracím seznamu zasilatelských služeb na stránce Vytvořit zásilku. Jakékoliv přednastavení je možné editovat v průběhu zpracování zásilky.

Balení: Pokud je provedeno přednastavení preferencí v sekci Balení, tato preference se stává standardní výchozí volbou v rozevíracím seznamu Balení na stránce Vytvořit zásilku. Některé typy balení mohou být pro vaši konkrétní volbu služby nepoužitelné.

Chcete-li uložit jakékoliv modifikace preferencí v sekcích Služba nebo Balení, proveďte Aktualizovat. Více informací o Balení naleznete v sekci Balení v této příručce.

Zpět na začátek

Možnosti referenčních hodnot

V části Referenční hodnoty můžete nastavit výchozí referenční čísla, která se zobrazí při otevření formuláře odesílání. Hodnoty můžete ponechat nebo je přepsat.

Referenční čísla se používají pro čísla objednávek, čísla faktur, atd. Referenční čísla mají hodnotu (písmena, čísla nebo alfanumerické znaky) a popis.

Administrátoři mohou vytvářet nebo importovat referenční čísla a ukládat je jako seznamy. Korporátní odesílatelé mohou vybírat a ověřovat referenční čísla ze známých hodnot na seznamech. Chcete-li hledat v seznamech a vybrat specifickou hodnotu referenčního čísla, vyberte Hledat vedle pole referenčního čísla.

Pro uložení jakýchkoli upravených předvoleb referenčního čísla vyberte Aktualizovat.

Zpět na začátek

Možnosti způsobů platby

V části Způsob platby si můžete nastavit výchozí způsob platby, který se zobrazí při zpracování zásilek. Výchozími možnostmi způsobu platby jsou Účet UPS přiřazený k vašemu místu odeslání nebo platební karta (například debetní či kreditní karta, je-li to možné).

Pro uložení jakýchkoli upravených předvoleb platby vyberte Aktualizovat.

Poznámka: Některé možnosti platby mohou být omezeny vašim administrátorem. Bližší informace o způsobech platby naleznete v části Způsoby platby v této příručce.

Zpět na začátek

Možnosti náhledu do historie zásilek

Modul Historie zásilek má vliv na to, jak předchozí zásilky zobrazují celkové informace.

Chcete-li změnit pole, které se zobrazuje ve sloupcích tabulky:

 1. Deaktivujte pole Použít výchozí nastavení historie v zaškrtávacím políčku tabulky Nastavení.
 2. Chcete-li změnit počet dnů, které se mají zobrazit, máte možnost volit 1 den, 7 dnů, 30 dnů, nebo uživatelské pásmo z rozevíracího seznamu.

  Chcete-li změnit informace, které se zobrazují, proveďte volbu Změnit zobrazení podle rozevíracího seznamu pro některý ze čtyř sloupců. Zvolte pole, které chcete zobrazovat ve sloupci tabulky. Je potřeba zajistit, aby totéž pole nebylo zvoleno pro více než jeden sloupec, takže si svoje nové nastavení ještě zkontrolujte.

  Chcete-li změnit třídění sloupců v tabulce, zvolte jednu z možností sloupců ve funkci Třídit tabulku podle rozevíracího seznamu. Můžete nastavit zobrazení výsledků v tabulce vzestupně nebo sestupně pomocí příslušného tlačítka.


Pro obnovení výchozího nastavení sloupců je potřeba použít funkci Použít výchozí nastavení tabulky historie Tímto se provede reset původní stránky historie UPS CampusShip poté, co jste modifikovali nastavení zobrazení sloupce a rozhodli se obnovit výchozí nastavení sloupců tabulky a pořadí třídění.

Pro uložení modifikovaných preferencí Historie zásilek zvolte funkci Aktualizovat.

Zpět na začátek

Možnosti vyzvednutí, tisku a adresáře

Modul Čas požadavku na vyzvednutí UPS umožňuje nastavení standardního času, kdy mají být balíky přiřazené k požadavku na vyzvednutí připravené k vyzvednutí. Dále můžete nastavit nejpozdější dobu požadovanou pro vyzvednutí balíků.

Modul Předvolby tisku umožňuje nastavení předvoleb tiskárny pro tisk stvrzenek a štítků při zpracovávání zásilek.

 • Zaškrtněte zaškrtávací políčko Tisknout stvrzenku, aby byl tisk stvrzenky kdykoli připraven po dokončení zásilky.
 • Zaškrtněte zaškrtávací políčko Tepelná tiskárna a k tisku štítků a stvrzenek se místo laserové tiskárny použije tepelná tiskárna UPS. Poznámka:Tato možnost vyžaduje instalaci tepelné tiskárny UPS. Pro instalaci tepelné tiskárny UPS vyberte odkaz pro stažení ovladačů tiskárny.
 • Pro vyzkoušení jakékoli tiskárny (laserové nebo tepelné) vyberte Tisknout vzorový štítek.

Modul Adresář umožňuje nastavení předvoleb adresáře pro automatické ukládání nových adres do adresáře UPS při zpracovávání zásilek v aplikaci UPS CampusShip.

Pro uložení jakýchkoli upravených předvoleb historie odesílání vyberte Aktualizovat.

Zpět na začátek