z
  • Suspension of Money Back GuaranteeVíce
  • Coronavirus UpdateVíce
  • Services may be impacted by BrexitVíce
Přejít na hlavní obsah

Vytváření zásilek

UPS CampusShip do vašich rukou vkládá účinné nástroje pro odesílání zásilek. Tento proces odesílání umožňuje rychle a jednoduše generovat štítky na balíčky pomocí dat v adresáři, vytvářet rozdělovníky, zadávat preference a další parametry, které nastaví váš administrátor. Díky flexibilitě systému můžete přednastavené parametry měnit nebo přepisovat přímo z okna Odeslání.

Poznámka: Určité druhy služeb UPS CampusShip a určité funkcionality přiděluje váš administrátor pro služby UPS CampusShip. Chcete-li kontaktovat svého administrátora, klikněte na tlačítko Vyhledat administrátora (pokud je k dispozici) nebo na tlačítko Podpora firmy ve spodní části stránky Vytvořit  zásilku .

Tento dokument obsahuje:

Začínáme


Používání adresářů

Pro obsazení polí funkce Odeslat na adresu máte několik možností:

  • Zadejte jméno příjemce nebo název rozdělovníku. Během zapisování se vám bude zobrazovat seznam odpovídajících zadání.
  • Vyberte adresu nebo distribuční seznam z rozevírací nabídky svých osobních adres.
  • Vyberte adresu nebo distribuční seznam z vašeho firemního adresáře.
  • Vyberte adresu z externího adresáře.
  • Vyberte možnost Zadat novou adresu a zadejte novou adresu.

Informace o balíku, službě a platbě

Balení
Zkontrolujte svůj výběr balení a dle potřeby jej upravte. Pokud máte přednastavené preference Balení, tyto preference budou vidět v rozbalovacím seznamu funkce Balení.

Zvolte počet balíků (až do 20) ve vaší zásilce podle možností nabízených v rozbalovacím menu. Standardní výchozí nastavení je jeden balík.

Zadejte celkovou hmotnost vaší zásilky.

  • Pokud jako balení zvolíte UPS obálku, údaj o hmotnosti se nevyžaduje.
  • Pokud zvolíte Jiné balení, zadejte celkovou rozměrovou hmotnost vaší zásilky.

Pokud vaše zásilka obsahuje více než jeden balík, budete mít příležitost specifikovat různé hodnoty pro každý z těchto balíků, nebo můžete použít tutéž hodnotu pro všechny balíky. Pokud vyberete možnost Ne v nabídce Použít stejné hodnoty pro všechny balíky, můžete na další stránce zadat podrobnosti na úrovni jednotlivých balíků pro každý balík ve své zásilce. Chcete-li balík odebrat ze své zásilky, vyberte vedle informací o zásilce možnost Vymazat.

Zkontrolujte svůj výběr služeb odeslání a dle potřeby jej upravte. Pokud si nejste jisti, které služby jsou nejvhodnější pro vaši zásilku, vyberte odkaz Porovnat možnosti služeb vedle rozevírací nabídky Služby a zobrazte další informace o své volbě. Pokud máte přednastavené preference pro funkci Služba odeslání, tyto preference se zobrazí v rozevíracím menu Služba.

Zadejte referenční čísla
Zadejte požadovaná referenční čísla. (Určitá referenční čísla je potřeba si vyžádat u správce). Pokud váš správce předdefinoval výchozí referenční čísla, tyto hodnoty se objeví ve formě textu, který nemůžete upravovat ani vyhledávat.

Způsob platby
Váš způsob platby bude pravděpodobně nastaven standardně na účet UPS pro místo odeslání, nebo můžete nastavit předvolby odeslání (například platební karta nebo účet třetí strany), kde se zobrazí vaše formuláře odeslání. Chcete-li změnit způsob platby, vyberte možnost v rozevírací nabídce Fakturovat poplatky za odeslání komu.

Chcete-li zobrazit podrobnosti zásilky, označte zaškrtávací pole Před dokončením této zásilky zkontrolujte podrobnosti o odeslání, včetně ceny. Chcete-li tuto zásilku dokončit a vytisknout štítky balíků, vyberte tlačítko Další.

Zpět na začátek

Volitelné služby


Deklarovaná hodnota
Odpovědnost firmy UPS je limitovaná v souladu s všeobecnými podmínkami pro přepravu zboží. Limit odpovědnosti UPS můžete zvýšit tak, že deklarujete vyšší hodnotu zboží, které se má přepravit, a zaplatíte extra příplatek. Maximální možná deklarovaná hodnota za jedno balení je 50 000 am. dolarů nebo ekvivalent v místní měně pro účetní transakce UPS (včetně transakcí platební kartou , pro kterou bylo firmě UPS poskytnuto číslo příslušného bankovního účtu), a 5 000 us. dolarů nebo ekvivalent v místní měně pro transakce platební kartou. Zadejte deklarovanou hodnotu, a bude vám vypočten extra poplatek přírůstkovou metodou, a to za libovolnou částku vyšší než 100 us. dolarů nebo ekvivalent v místní měně.

Služba vrácení zásilky
Když volíte službu UPS Vrácení, zadejte popis zboží. Více informací o službě Vrácení zásilky naleznete v odstavci Služba vrácení zásilky , nápověda.

Quantum View Upozorněte®
Pokud adresa, kterou jste zadal(a) nebo zvolila, obsahuje i adresu e-mailovou, můžete zatrhnout políčko pro posílání upozornění Quantum View na max. pět e-mailových adres. Můžete také zvolit možnost posílat upozornění na výjimky a doručení na adresu, kterou zvolíte. Alternativně pak můžete volit Přidat možnosti zasílání a můžete modifikovat nebo zadávat svá nastavení funkce Quantum View Notify. Můžete zadat e-mailové adresy, vybrat typ upozornění, a přidat i emailovou zprávu.

UPS carbon neutral
UPS carbon neutral nabízí možnost korigovat emise uhlíku, které souvisí s přepravou vaší zásilky.

UPS Proactive Response

Volba Proaktivní odpověď UPS™ opravňuje společnost UPS ke sledování Vaší časově důležité zásilky během pohybu sítí UPS. Pokud k předpokládanému prohledání nedojde, budeme s Vámi a Vašimi zákazníky aktivně komunikovat. Nelze-li provést plánované doručení, společnost UPS vyvine přiměřené úsilí na ochranu tepelně citlivých zásilek, dokud je nebude možno doručit.

Poznámka: Proaktivní odpověď UPS je k dispozici pouze na vybraných místech.

Zpět na začátek