z
 • Coronavirus UpdateVíce
 • Suspension of Money Back GuaranteeVíce
 • Services may be impacted by BrexitVíce
Přejít na hlavní obsah

Způsoby platby

Jak fakturovat na UPS účet

Jak účtovat poplatky na UPS účet:

 1. Zvolte Fakturovat na Můj UPS účet Number.
 2. Chcete-li toto nastavení mít jako své výchozí nastavení, zvolte Vybrat tato nastavení zásilky jako Moje preference dole na stránce Přidat možnosti odeslání.
 3. Když jste spokojen(a) se všemi možnostmi zaslání, zvolte Náhled na zásilku nebo Odeslat nyní.

Poznámka: Číslo UPS účtu přiděluje pouze UPS Administrátor. Tuto variantu fakturace můžete zvolit jedině v případě, že vám ji váš administrátor aktivoval.

Zpět na začátek

Jak účtovat pomocí platební karty

Chcete-li účtovat poplatky na účet své platební karty (např. na debetní nebo kreditní kartu), postupujte podle návodu na stránce Přidat možnosti zasílání:

 1. Zvolte Platit kartou.
  Poznámka: Pokud ještě v systému platební kartu nemáte přidanou, zvolte možnost Přidat platební kartu. Na následující straně vložte informace o své platební kartě.
 2. Zvolte platební kartu ze seznamu stávajících platebních karet.
 3. Chcete-li toto nastavení mít jako své výchozí nastavení, zvolte Vybrat tato nastavení zásilky jako Moje preference dole na stránce Přidat možnosti odeslání.
 4. Když jste spokojen(a) se všemi možnostmi zaslání, zvolte Náhled na zásilku nebo Odeslat nyní.


Poznámka: Tuto variantu fakturace můžete zvolit jedině v případě, že vám ji váš administrátor aktivoval.

Jak modifikovat platební kartu

Uložené informace o platební kartě můžete modifikovat pomocí volby Modifikovat platební kartu. Pokud váš firemní administrátor povoluje platby platební kartou, můžete si do systému uložit data až tří platebních karet.

Modifikaci platební karty provedete tak, že přejdete na funkci Přidat možnosti odeslání a provedete následující kroky:

 1. Zvolte platební kartu ze seznamu stávajících platebních karet.
 2. Zvolte Modifikovat platební kartu.
 3. Na stránce, která uvádí detailní informace o platební kartě, provedete modifikace těchto informací. Poskytněte do systému všechny požadované informace (jsou zobrazeny tučně).
 4. Zvolte Aktualizovat.
 5. Chcete-li toto nastavení mít jako své výchozí nastavení, zvolte Vybrat tato nastavení zásilky jako Moje preference dole na stránce Přidat možnosti odeslání.
 6. Když jste spokojen(a) se všemi možnostmi zaslání, zvolte Náhled na zásilku nebo Odeslat nyní.


Poznámka: Tuto variantu fakturace můžete zvolit jedině v případě, že vám ji váš administrátor aktivoval.

Zpět na začátek

Jak účtovat příjemci

Když volíte jako způsob platby Účtovat příjemci, musíte specifikovat číslo účtu UPS příjemce a směrovací číslo. Musíte zvolit platné číslo UPS účtu.

Chcete-li účtovat poplatky příjemci, přejděte do stránky Přidat možnosti odeslání a proveďte tyto kroky:

 1. Zvolte možnost Účtovat příjemci. Specifikujte číslo učtu UPS příjemce a směrovací číslo účtu.
 2. Chcete-li toto nastavení mít jako své výchozí nastavení, zvolte Vybrat tato nastavení zásilky jako Moje preference dole na stránce Přidat možnosti odeslání.
 3. Když jste spokojen(a) se všemi možnostmi zaslání, zvolte Náhled na zásilku nebo Odeslat nyní.


Poznámka: Tuto variantu fakturace můžete zvolit jedině v případě, že vám ji váš administrátor aktivoval.

Zpět na začátek

Jak fakturovat třetí straně

Můžete účtovat poplatky třetí straně, pokud zemí příjemce i zemí původu i zemí třetí strany je tatáž země.

Když volíte jako způsob platby Účtovat třetí straně, musíte specifikovat číslo účtu UPS třetí strany a směrovací číslo..

Jak účtovat poplatky třetí straně:

 1. Zvolte možnost Učtovat třetí straně. Specifikujte číslo učtu UPS třetí strany a směrovací číslo účtu.
 2. Chcete-li toto nastavení mít jako své výchozí nastavení, zvolte Vybrat tato nastavení zásilky jako Moje preference dole na stránce Přidat možnosti odeslání.
 3. Když jste spokojen(a) se všemi možnostmi zaslání, zvolte Náhled na zásilku nebo Odeslat nyní.


Poznámka: Tuto variantu fakturace můžete zvolit jedině v případě, že vám ji váš administrátor aktivoval.

Zpět na začátek

Jak upravit způsob platby při odesílání

Chcete-li upravit váš způsob platby při vytváření zásilky, postupujte následovně:

 1. Na stránce odesílání vyberte Adresa příjemce. Dále vyberte Přidat možnosti odeslání.
 2. V části Způsob platby vyberte požadovaný způsob fakturace.
 3. Chcete-li zvolit tato nastavení jako výchozí předvolbu, vyberte Nastavit tato nastavení zásilky jako předvolbu ve spodní části stránky Přidat možnosti odeslání.
 4. Jakmile jste spokojeni se všemi zbývajícími možnostmi odeslání, vyberte Náhled zásilky nebo Odeslat nyní.

Zpět na začátek