z
 • Suspension of Money Back GuaranteeVíce
 • Coronavirus UpdateVíce
 • Services may be impacted by BrexitVíce
Přejít na hlavní obsah

Formát souboru importu: Adresáře

Zkontrolujte tabulku formátů nahrávaných souborů, kde jsou uvedeny možné formáty souborů pro import do adresáře. Všechny soubory musí být uloženy s příponou .csv a oddělené čárkami mezi jednotlivými poli. Pro každé pole použijte jako dělicí znak čárku. Pokud je pole prázdné, je pro „přeskočení“ do dalšího pole nutné zadat čárku. Formát tedy může obsahovat více čárek v řadě bez mezer, jak je znázorněno v příkladu „pouze vyžadovaná pole“ níže.

Poznámka: Různé druhy nahrávaných souborů mají omezení popsaná v Tipech pro efektivní import souborů.

 • Ukázka záznamu se všemi polemi:
  TestováSpolečnost,TestováPřezdívka,JanNovák,Hlavní ulice 123,4. patro,Účetní oddělení,Atlanta,GA,30350,US,770 555 1234,1234,jan@spolecnost.com,770 555 4321,1,1234567891,0
 • Ukázka záznamu pouze s vyžadovanými poli:
  TestováSpolečnost,,,Hlavní ulice 123,,,Atlanta,GA,30350,US,,,,,

Importy osobního a firemního adresáře

Poznámka: Záhlaví sloupců by neměla být zahrnuta. Rovněž je doporučeno uložit rozvržení exportovaného souboru pro budoucí použití.

Formát souboru pro osobní a firemní adresáře

Název pole

Typ pole

Maximální délka pole

Povinné

Platné hodnoty

Společnost nebo Jméno

Alfanumerická

35

Ano

Společnost nebo Jméno pro adresu

Přezdívka

Alfanumerická

35

Ne

Identifikátor používaný pro uložení a vyvolání adresy (popisný text adresáře)

Kontakt

Alfanumerická

35

Ne

Kontaktní jméno příjemce

Adresa 1

Alfanumerická

35

Ano

Adresa ulice příjemce

Adresa 2

Alfanumerická

35

Ne

Další informace o adrese (místnost, podlaží, byt)

Adresa 3

Alfanumerická

35

Ne

Další informace o adrese (oddělení)

Město

Alfanumerická

30

Ano

Město příjemce

Stát/Provincie

Alfanumerická

5

Podmíněné

Stát nebo provincie příjemce pro USA a Kanadu; viz tabulka Stát/Provincie, kde jsou uvedeny platné kódy. Povinné pro adresy v USA a Kanadě.

PSČ

Alfanumerická

9

Podmíněné

PSČ příjemce; bude pro USA a Kanadu ověřováno

Země

Alfanumerická

2

Ano

Země příjemce; viz kódová tabulka zemí nebo území pro platné kódy

Telefon

Alfanumerická

15

Ne

Telefonní číslo příjemce

Klapka

Alfanumerická

4

Ne

Telefonní koncovka příjemce

E-mailová adresa

Alfanumerická

50

Ne

E-mailová adresa příjemce; například: jnovak@nejakaspolecnost.com

Číslo faxu

Numerická

15

Ne

Číslo faxu příjemce

Rezidenční adresa

Numerická

1

Ano

Pokud je adresa příjemce rezidenční, zadejte 1.
Pokud adresa není rezidenční, zadejte 0.

ID lokace

Alfanumerická

10

Ne

Použijte tento jedinečný identifikátor vytvořený správcem služby Quantum View, který informuje o oddělení příjmu v budově s více oblastmi pro přijímání.

Indikátor příjemce

Numerická

1

Ne

Pokud je možné fakturovat na adresu příjemce, zadejte 1.
Pokud není možné fakturovat na adresu příjemce, zadejte 0.

UPS účet příjemce

Alfanumerická

10

Ne

Číslo účtu pro fakturaci třetí straně
PSČ zákaznického čísla UPS příjemce

Alfanumerická

9

Podmíněné

Pokud je uvedeno UPS zákaznické číslo příjemce a pokud země příjemce vyžaduje PSČ
Indikátor P. O. Boxu Numerická 1

Podmíněné

Pokud se jedná o adresu P. O. Boxu, zadejte 1. Pokud adresa není P. O. Box, zadejte 0.

Importy adresáře UPS WorldShip International
Chcete-li importovat adresář WorldShip International do aplikace CampusShip, postupujte podle následujících kroků:

 1. V části exportu souborů systému WorldShip International, vyberte jako exportní informaci Příjemci.
 2. Vyberte „čárku“ jako jediný oddělovač .
 3. Vyberte „přepsat“, nikoli doplnit.
 4. Vyberte pouze následující pole v uvedeném pořadí.

  Společnost nebo Jméno, Kontakt, Adresa 1, Adresa 2, Adresa 3, Město, Země, PSČ, Stát/Provincie, Rezidenční adresa, Telefon, ID lokace, E-mailová adresa

  Poznámka: Záhlaví sloupců by neměla být zahrnuta. Rovněž je doporučeno uložit rozvržení exportovaného souboru pro budoucí použití.

 5. Exportujte soubor.
 6. Otevřete vytvořený soubor .txt a potvrďte, že rozvržení vypadá správně. Mohou být přítomny pouze čárky. Uvozovky a středníky se zobrazovat nesmí.
 7. Zavřete soubor a neukládejte žádné změny.
 8. Změňte příponu souboru z .txt na .csv.
 9. Importujte soubor .csv do aplikace CampusShip.

  Poznámka: Nezapomeňte vybrat WorldShip International jako formát souboru importu.
Formát souboru pro adresy WorldShip

Zkontrolujte tabulku formátů nahrávaných souborů pro adresáře vytvořené ve formátu UPS WorldShip. Všechny soubory musí být uloženy s příponou .csv a oddělené čárkami mezi jednotlivými poli předtím, než je můžete importovat.

Název pole

Typ pole

Maximální délka pole

Povinné

Platné hodnoty

Společnost nebo Jméno

Alfanumerická

35

Ano

Název společnosti příjemce

Kontakt

Alfanumerická

35

Ne

Jméno kontaktu u adresy příjemce

Adresa 1

Alfanumerická

35

Ano

První řádek adresy příjemce

Adresa 2

Alfanumerická

35

Ne

Druhý řádek adresy příjemce

Adresa 3

Alfanumerická

35

Ne

Třetí řádek adresy příjemce

Město

Alfanumerická

30

Ano

Město nebo obec příjemce

Země

Alfanumerická

2

Ano

Země/oblast příjemce

PSČ

Alfanumerická nebo numerická

9

Podmíněné

PSČ příjemce

Stát/Provincie

Alfanumerická

5

Podmíněné

Stát, provincie nebo země příjemce

Rezidenční adresa

Numerická

1

Ano

Bude použito, pokud se příjemce nachází v místě bydliště. 1 = rezidenční 0 = nerezidenční

Telefon

Numerická

15

Podmíněné

Povinné pro mezinárodní destinace a službu UPS Next Day Air Early A.M.

ID lokace

Alfanumerická

10

Ne

Použijte tento jedinečný identifikátor vytvořený správcem služby Quantum View, který informuje o oddělení příjmu v budově s více oblastmi pro přijímání.

E-mailová adresa

Alfanumerická

50

Ne

E-mailová adresa, na kterou je zasílán e-mail informující zákazníka o odeslání zásilky. Toto je e-mailová adresa, na kterou společnost UPS odesílá štítek v případě výběru "UPS Electronic Return Label".

Další postup

Zobrazit kódy pro státy USA, kanadské provincie a země či oblasti po celém světě.

Zobrazit kódy států a provinciíOtevřít odkaz v novém okně

Zobrazit kódy země či oblastiOtevřít odkaz v novém okně