z
 • Coronavirus UpdateVíce
 • Suspension of Money Back GuaranteeVíce
 • Services may be impacted by BrexitVíce
Přejít na hlavní obsah

Exportní dokumenty FAQ

Jaký typ faktury mám vytvořit pro mou mezinárodní zásilku?

Všechny zásilky obsahující zboží jiné než dokumenty, vyžadují obchodní fakturu.

Tři kopie obchodní faktury nebo proforma faktury (pokud obchodní faktura není k dispozici) se vyžadují pro všechny zásilky, které neobsahují pouze dokumentaci. Obchodní nebo osobní tiskopisy můžete použít pro tyto faktury v případě, že obsahují všechny požadované informace o zásilce, které jsou na vaší faktuře.

Poznámka: UPS Connect generuje exportní dokumentaci automaticky.

Obchodní faktura musí obsahovat:

 • Jméno a adresa odesílatele (prodejce), jak je uvedeno na štítku s adresou, včetně kontaktní osoby a telefonního čísla
 • Jméno a adresa příjemce, včetně cílové země a PSČ, jak je uvedeno na adresním štítku. Jako výpomoc při doručení musí být uvedena kontaktní osoba a telefonní číslo.
 • Datum faktury
 • Číslo nákupní objednávky nebo číslo faktury
 • Jméno a adresa kupujícího (dovozce), pokud se liší od příjemce, včetně kontaktního jména a telefonního čísla
 • Úplný popis každé odesílané položky
 • Informace o tom, z čeho se položka skládá a k čemu slouží (použijte celní harmonizované kódy, pokud jsou známé)
 • Země původu (kde byla položka vyrobena)
 • Počet jednotek, jednotková hodnota a celková hodnota každé položky. Pro vzorky a zboží bez obchodní hodnoty musí být pro celní účely uvedena nominální hodnota nebo řádná tržní hodnota.
 • Přepravní nebo deklarovaná hodnota nebo pojišťovací poplatky
 • Celková hodnota zásilky, včetně měny vyrovnání
 • Důvod vývozu. Například: prodej, oprava, vnitrofiremní
 • Podmínky prodeje (Incoterm), definující poplatky zahrnuté v celkové hodnotě faktury. Například: CIF znamená Náklady, pojistné a přepravné
 • Počet balíků a celková hmotnost balíků
 • Podpis odesílatele a datum

Zpět na začátek

Osvědčení o původu zboží NAFTA slouží pro Kanadu, Mexiko, Spojené státy a Portoriko, pro určení, zda importované zboží má nárok na snížené clo nebo jeho odpuštění, jak stanoví Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA).

Pro formuláře vyplněné online, tato žádost je určena pro zboží, jehož původ je pouze v USA nebo Portoriku. Ověření původu zboří NAFTA je také k dispozici jako elektronický dokument, který lze posílat elektronicky jako součást vašeho elektronického balíku faktur (kde je to možné). Při odesílání z USA nebo Kanady připravte jeden originál a dvě kopie faktury. Při odesílání z Portorika připravte jeden originál a jednu kopii.

NAFTA - Osvědčení o původu zboží ze severoamerické oblasti volného obchodu musí být připojeno k faktuře, pokud má zásilka hodnotu větší, než:

 • 1000 USD a je odesílána do místa v Mexiku z Kanady nebo USA.
 • 2500 CAD (Kanadských dolarů) a je odesílána do místa v Kanadě z Mexika nebo USA.
 • 2500 USD a je odesílána do místa v USA z Kanady nebo Mexika.


Zásilky s hodnotou nižší, než výše uvedené částky, nevyžadují potvrzení o původu NAFTA. Místo toho zákazník zadá následující prohlášení na fakturu zásilky:

"Tímto prohlašuji, že zboží obsažené v této dodávce je kvalifikováno jako zboží mající původ pro účely udělení preferenčního tarifu podle smlouvy NAFTA."

Pro účely získání preferenčního tarifu, musí být tento dokument vyplněn čitelně (hůlkovým písmem nebo strojopisem) a úplně vývozcem a musí být v držení dovozce ve chvíli, kdy je zásilka deklarována. Tento dokument může být také vyplněn dobrovolně výrobcem pro použití vývozcem.

Zpět na začátek

Kde mohu získat formuláře pro svou mezinárodní zásilku?

UPS TradeBilityTM nabízí různé formuláře pro mezinárodní zásilky. Některé formuláře můžete vyplnit online nebo jsou k dispozici ke stažení z našeho webu. Následující formuláře lze vyplnit online:

 • Faktura
 • Osvědčení o původu zboží z oblasti zemí NAFTA


Pro přístup k mezinárodním formulářům přejděte na kartu CampusShip Zdroje a vyberte Použít mezinárodní nástroje. Na této stránce vyberte Přístup k mezinárodním formulářům. Dostanete se na stránku, odkud můžete stáhnout vzory dokumentů nebo vyplnit formuláře online.

Zpět na začátek

Kdy potřebuji Formulář předběžného upozornění pro dovoz potravin agentury FDA USA?

Nová nařízení Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA) vyžadují více informací pro odbavení dovážených potravin u správy cel, ochrany hranic a u FDA.

Na základě adres odesílatele a příjemce vaší zásilky může aplikace pro odesílání zobrazit odkaz na tento formulář ve spodní části stránky Dokončení zásilky. Vyberte odkaz pro vyplnění formuláře předběžného upozornění online.

Zpět na začátek