z
  • Coronavirus UpdateVíce
  • Suspension of Money Back GuaranteeVíce
  • Services may be impacted by BrexitVíce
Přejít na hlavní obsah

Dávkový soubor


Dávkový soubor, odesílání, nápověda

Zasílání pomocí dávkového souboru ve formátu .csv (hodnoty oddělené čárkami) nebo .ssv (hodnoty oddělené středníkem) Vám umožňuje vytvořit až 250 zásilek. Adresa odesílatele musí být stejná pro všechny zásilky, ale adresy příjemce se mohou lišit.

Dávkový soubor podporuje jedině jednotlivé kusové zásilky, a zásilky takové, kde způsob platby je buď UPS účet odesílatele (předplaceno) nebo Třetí strana. Po potvrzení návratu na adresu a způsobu platby můžete svá balení odeslat. Před zpracováním souboru si ještě prověřte nastavení tiskárny. Kdyžt je proces hotov, obdržíte indikaci o tom, kolik balení bylo úspěšně zpracováno.

V tabulce níže uvidíte příklad takového dávkového souboru..

Název souboruFormát souboruDatum vytvořeníStáhnout
Vzorový soubor
07/11/2010


Formát pro import dávkového souboru

Poznámka: Importovaný soubor používá čárku/středník jako oddělovač jednotlivých polí. Importovaný soubor musí pro oddělení polí obsahovat čárku/středník, a to i pro nepovinná pole. Nadpisy sloupců by neměly být zahrnuty.

Pokud konkrétní záznam ztratí během importu validaci, systém vytvoří chybový soubor, který bude obsahovat záznamy, které systém nemohl importovat. Chybové hlášení prostudujte a proveďte potřebné opravy. Jakmile chyby odstraníte, můžete proces importu zopakovat.

Formát pro import dávkového souboru
Dávkový soubor určený pro import obsahuje příponu .csv/.ssv
Název poleTyp poleMaximální délka polePožadovanéPlatné hodnoty
Kontaktní jméno alfanumerická 35 ano (pro mezinárodní pohyb nebo služba UPS Příští den letecky ráno) Jméno příjemce (# zadaných před prvním polem má za výsledek chybu)
Firma nebo jméno alfanumerická 35 Ano Firma nebo jméno příjemce
Země alfanumerická 2 Ano Země příjemce (viz tabulka Kód země/oblasti, kde jsou uvedeny platné kódy)
Adresa 1 alfanumerická 35 Ano Adresa 1 pro příjemce (požadováno)
Adresa 2 alfanumerická 35 Ne Adresa 2 pro příjemce (volitelná)
Adresa 3 alfanumerická 35 Ne Adresa 3 pro příjemce (volitelná)
Město alfanumerická 30 Ano Město příjemce
Stát/Provincie/Jiné alfanumerická 30 Podmíněně Požadováno u některých cílových zemí. Viz tabulku kódů pro státy/provincie.
Směrovací číslo alfanumerická 10 Podmíněně Požadováno u některých cílových zemí.
Telefon alfanumerická 15 Podmíněně Požadováno pro mezinárodní destinace a pro službu UPS Příští den letecky ráno.
Koncovka alfanumerická 5 Ne Telefonní koncovka příjemce
Rezidenční indikátor 0/1 1 Ne 1=rezidenční adresa; 0=komerční adresa
E-mailová adresa alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa příjemce
Typ balení alfanumerická 2 Ano Viz tabulku Typ balení, která uvádí platné kódy.
Celní hodnota numerická 15 Podmíněně Požadováno při zasílání z USA do Kanady a z USA do PR. Měna - výchozí nastavení am. dolar. Desetinná místa jsou povolena.
Hmotnost numerická 5 Podmíněně Požaduje se u balení typu 2 nebo Jiné balení = 2. Hmotnost se považuje za volitelný údaj pro typ balení dopis/obálka. V případě, že používáte v číselných polích, jako např. zadávání váhy (10,0) čárky, pole musí být uzavřeno dvojitými uvozovkami.
Délka numerická 4 Ne Výchozí nastavení v palcích pro USA/PR; centimetry všude jinde. Kanada si může vybrat mezi palci a centimetry.
Šířka numerická 4 Ne Výchozí nastavení v palcích pro USA/PR; centimetry všude jinde. Kanada si může vybrat mezi palci a centimetry.
Výška numerická 4 Ne Výchozí nastavení v palcích pro USA/PR; centimetry všude jinde. Kanada si může vybrat mezi palci a centimetry.
Měrná jednotka LB/KG 2 Výchozí nastavení v britských váhových librách/lbs. (US/PR) nebo kilogramech/kg. Kanada si může vybrat mezi librami/kilogramy.
Popis zboží alfanumerická 35 Podmíněně Podmíněně se požaduje, když Odeslat do / Odeslat ze země či oblasti není totéž.
Dokumenty bez komerční hodnoty 0/1 1 Ne Indikuje, že zásilka neobsahuje žádné položky, které podléhají clu.
GNIFC (zboží není ve volném oběhu) 0/1 1 Podmíněně Požaduje se pro pohyb v rámci EU tam, kde zboží podléhá clu.
Deklarovaná hodnota numerická 7 Ne Musí být méně než 1000 am. dolarů nebo ekvivalent místní měny, pokud je zadáno. Výchozí hodnota bude nastavena na měnu země země původu zásilky. Odpovědnost firmy UPS za ztrátu nebo poškození balení. Desetinná místa nejsou povolena.
Služba numerická 2 Ano Viz tabulka Služby, která uvádí platné hodnoty.
Potvrzení doručení alfanumerická 1 Ne Viz tabulka Potvrzení dodávky, která uvádí platné hodnoty.
Uvolnění odesílatelem/doručení bez podpisu 0/1 1 Ne Odesílatel může požadovat uvolnění balení ze strany UPS při prvním pokusu o doručení bez podpisu. UPS neodpovídá odesílateli ani třetí straně za žádné škody způsobené v době po uvolnění balení. (Nepodporuje se vně území US)
Vrácení dokumentu 0/1 1 Ne Používá se pouze pro pohyb z Polska do Polska.
Doručení v sobotu 0/1 1 Ne K dispozici s vybranými službami. Viz průvodce službami - uvádí další informace.
UPS carbon neutral 0/1 1 Ne Žádost o možnost korigovat klimatický dopad vaší zásilky.
Velký rozměr zásilky 0/1 1 Ne Aplikuje se, když délka plus obvod (2 * šířka) + (2* výška) celkově převyšuje 118 palců, ale rovná se méně než 157 palců. Přirážka možná. (Mimo území USA, limit velkého balení je 400cm.)
0/1 numerická 4 Ne Pro USA: Aplikuje se, když je položka uzavřena ve vnějším balicím kontejneru z kovu nebo dřeva, balení překračuje 70 lbs.nebo 32 kg., delší strana převyšuje 150cm. Viz průvodce službami - uvádí další informace. Mimo USA: Pokud hmotnost překračuje 32 kg nebo delší strana překračuje 150cm, automaticky se počítá s přídavnou manipulací.
Reference 1 alfanumerická 35 Ne Používá se pro záznam informací o balení.
Reference 2 alfanumerická 35 Ne Používá se pro záznam informací o balení.
Reference 3 alfanumerická 35 Ne Pouze u balení na úrovni UPS CampusShip (USA, PR, a Kanada).
Upozornění E-mailem 1 - Adresa alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa, která obdrží specifické upozornění (odeslání, výjimka, dodání) ).
Upozornění E-mailem 1 - Odeslat 0/1 1 Ne Upozornění e-mailem se odesílá, když je balení odesláno.
Upozornění E-mailem 1 - Výjimka 0/1 1 Ne Upozornění e-mailem odesláno, když dojde k výjimce v dodání balení.
Upozornění E-mailem 1 - Doručení 0/1 1 Ne Upozornění E-mailem odesláno při dodání balení.
Upozornění E-mailem 2 - Adresa alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa, která obdrží specifické upozornění (odeslání, výjimka, dodání) ).
Upozornění E-mailem 2 - Odeslat 0/1 1 Ne Upozornění e-mailem se odesílá, když je balení odesláno.
Upozornění E-mailem 2 - Výjimka 0/1 1 Ne Upozornění e-mailem odesláno, když dojde k výjimce v dodání balení.
Upozornění E-mailem 2 - Doručení 0/1 1 Ne Upozornění E-mailem odesláno při dodání balení.
Upozornění E-mailem 3 - Adresa alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa, která obdrží specifické upozornění (odeslání, výjimka, dodání) ).
Upozornění E-mailem 3 - Odeslat 0/1 1 Ne Upozornění e-mailem se odesílá, když je balení odesláno.
Upozornění E-mailem 3 - Výjimka 0/1 1 Ne Upozornění e-mailem odesláno, když dojde k výjimce v dodání balení.
Upozornění E-mailem 3 - Doručení 0/1 1 Ne Upozornění E-mailem odesláno při dodání balení.
Upozornění E-mailem 4 - Adresa alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa, která obdrží specifické upozornění (odeslání, výjimka, dodání) ).
Upozornění E-mailem 4 - Odeslat 0/1 1 Ne Upozornění e-mailem se odesílá, když je balení odesláno.
Upozornění E-mailem 4 - Výjimka 0/1 1 Ne Upozornění e-mailem odesláno, když dojde k výjimce v dodání balení.
Upozornění E-mailem 4 - Doručení 0/1 1 Ne Upozornění E-mailem odesláno při dodání balení.
Upozornění E-mailem 5 - Adresa alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa, která obdrží specifické upozornění (odeslání, výjimka, dodání) ).
Upozornění E-mailem 5 - Odeslat 0/1 1 Ne Upozornění e-mailem se odesílá, když je balení odesláno.
Upozornění E-mailem 5 - Výjimka 0/1 1 Ne Upozornění e-mailem odesláno, když dojde k výjimce v dodání balení.
Upozornění E-mailem 5 - Doručení 0/1 1 Ne Upozornění E-mailem odesláno při dodání balení.
E-mailová zpráva alfanumerická 150 Ne Další zprávy nebo speciální pokyny budou poskytnuty v upozornění e-mailem.
Chybná E-mailová adresa alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa, která obdrží upozornění, pokud upozornění e-mailem odeslané na adresu příjemce nemohlo být doručeno.
Kódy pro typy balení
Formát pro import dávkového souboru obsahuje pole, které se nazývá Typ balení. Validní kódy pro toto pole jsou:
1=UPS Dopis/Obálka
4=UPS balíček
3=UPS trubka
S=UPS Expresní krabice (malá)
M=UPS Expresní krabice(střední)
L=UPS Expresní krabice (velká)
21=UPS Krabice
25=UPS 10 KG krabice
24=UPS 25 KG krabice
2=Jiné balení
30=Paleta (platí pouze pro pohyb z PL do PL)
Kódy pro typ služby
Formát pro import dávkového souboru obsahuje pole, které se nazývá Služba. Validní 2-poziční kódy pro toto pole jsou:
14=UPS Příští den letecky ráno (US/PR) 54=UPS Expres Plus
01=UPS Příští den letecky (US/PR) 07=UPS Express
13=UPS Příští den letecky - úsporně (US/PR) 08=UPS spěšně
59=UPS UPS 2. den letecky ráno (US/PR) 11=UPS Standard
02=UPS 2. den letecky (US/PR) 65=UPS Expres - úsporně
12=UPS 3. den volba
03=UPS Služba po souši (US/PR)
82=UPS dnes standard (PL do PL)
83=UPS určený kurýr (PL do PL)
85=UPS dnes expres (PL do PL)
86=UPS dnes expres - úsporně (PL do PL)
Kódy pro potvrzení dodávky
Pokud si nepřejete získat potvrzení o doručení, nechte pole prázdné. V opačném případě zadejte platný kód. Platné kódy pro toto pole jsou:
S=požadován podpis
N=Potvrzení o doručení bez podpisu
A=požaduje se podpis dospělé osoby
V=ústní potvrzení

Kontaktujte UPS

Máte-li otázky k funkci UPS CampusShip, kontaktujte svého administrátora UPS CampusShip. Pro Technickou podporu UPS CampusShip klikněte na odkaz níže na této stránce.

Technická podpora UPS CampusShip