Elektronická výměna dat (EDI)

Pokud si vaše společnost chce měnit velké množství fakturačních a logistických údajů s jinými společnostmi, mohou vám pomoci řešení elektronické výměny dat UPS.

Výměna logistických dat mezi podniky

Žena stojí před počítačem

EDI je standardizovaný, bezpečný, elektronický proces, který jedné společnosti umožňuje zasílat kompatibilní informace nebo platby jiné společnosti. Omezuje chyby, urychluje výměnu obchodních dokumentů a potenciálně snižuje náklady.

Kontaktujte UPS