Přejít na hlavní obsah

UPS Sekce II Baterie vyžadující výměnu

S účinností od 1. ledna 2017 změní společnost UPS požadavky pro leteckou přepravu lithiových baterií. Tyto změny podporují naši neustálou snahu o zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a současné vyhovění potřebám zákazníků.

Změna bude vyžadovat, aby všechny letecké zásilky v rámci USA i mezinárodní letecké zásilky s lithium-iontovými nebo kovovými články a bateriemi bez zařízení přepravované leteckou službou společnosti UPS byly připraveny a odesílány jako plně regulované nebezpečné zboží. Počínaje 1. lednem 2017 již nebude společnost UPS umožňovat letecké zásilky s omezenou regulací, jako jsou např.:

  • Sekce II pokynů asociace IATA k balení č. 965 (iontové baterie, UN 3480) a 968 (kovové baterie, UN 3090)

Odesílatelé budou muset před odesláním lithium-iontových nebo lithium-kovových baterií bez zařízení prostřednictvím letecké služby uzavřít se společností UPS smlouvu o poskytování služeb týkajících se přepravy nebezpečného zboží. S těmito změnami mohou být spojeny dodatečné poplatky za služby. Více informací o službě týkající se přepravy nebezpečného zboží společnosti UPS najdete v návodu společnosti UPS pro posílání nebezpečného materiálu po zemi nebo letecky.

Dotazy týkající se odesílání nebezpečného zboží prostřednictvím společnosti UPS směřujte na obchodního zástupce společnosti UPS.

Odpovídající odkazy

Společnost UPS zajišťuje přepravu nebezpečného zboží z a do schválených zemí či oblastí.

Přečtěte si, jak posílat a balit mnoho typů baterií.