Přejít na hlavní obsah

Povinné dodatečné informace v přehledech o manifestových položkách, které směřují do Turecka

Aktualizace služeb


V souladu s dodatkem 10 celních předpisů vydaným Ministerstvem obchodu a cla a publikovaným v úředním věstníku (č. 27369 ze dne 7. října 2009), který vstoupil v platnost 1. června 2016, je povinné uvádět níže zmíněné informace v souhrnných dodacích listech, které mají vstoupit na celní území Turecka a mají vyšší hodnotu než 75 EUR a/nebo se na ně vztahuje clo:  
 
* 4místný číselný kód HS (kód harmonizovaného systému)
* Je-li příjemcem společnost, musí být uvedeno DIČ
* Je-li příjemcem soukromá osoba, musí být uvedeno číslo OP

Výše uvedené informace je nutné zadat do příslušných částí nákladního listu odesílatele. Aby se zabránilo zpožděním, měli by příjemci odesílatelům sdělit své DIČ a informovat je o tom, aby do nákladních listů a faktur vyplňovali DIČ a 4místné číselné kódy HS.

V případě ručních nákladních listů nebo nákladních listů vytvořených online nástroji společnosti UPS lze DIČ napsat do pole „DIČ / identifikační číslo příjemce pro celní účely“ a kód HS do pole „Popis zboží“ na nákladním listu nebo pole „Kód tarifu“ na faktuře.