Přejít na hlavní obsah

Celní kodex Unie platný od 1. května 2016


Jednou ze součástí modernizace právního regulačního rámce EU bude celní kodex Unie a s ním související zavedení nových předpisů a nařízení, které vstoupí v platnost 1. května 2016.

Bude tím tak nahrazen Celní kodex společenství, který byl vydán 1. ledna 1994, tedy v době, kdy byly z velké části veškeré postupy a předpisy vydávány pouze v papírové formě. Objem a rychlost dnešní přepravy a podnikání, stejně tak jako potřeba řádného zabezepečení celého přepravního procesu a dokumentace vůči případným rizikovým situacím se v posledních desetiletích výrazně zvýšily a UCC si klade za cíl přizpůsobit celní předpisy dnešní moderní době a jejím aktuálním požadavkům.

Kód popisuje postupy týkající se dovozu, vývozu, skladování a případného zpracování zboží před uhrazením celních poplatků. Jeho základními principy jsou:

  • veškerá komunikace by měla být v elektronické podobě (vyjímky jsou povoleny)
  • veškeré postupy by měly být zjednodušeny a zmodernizovány

 

Společnost UPS tak díky těmto změnám bude schopna nabídnout svým zákazníkům jedinečný servis. Navíc nabízí zákazníkům možnost informovat je o všecht těchto hlavních změnách ještě předtím než vstoupí v platnost. Pro zobrazení kompletních informací prosím klikněte na UPS-kompletní instruktáž.

Pro jakékoliv další dodatečné informace prosím navštivte tyto webové stránky:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/ucc/index_en.htm