από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Μάθετε πληροφορίες για το Quantum View

Οι υπηρεσίες προβολής Quantum View® σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τις πληροφορίες αποστολής σας με ασφάλεια και αποτελεσματικά. Είτε θέλετε να παράσχει προληπτική κοινοποίηση προς τους πελάτες σας όταν οι αποστολές τους βρίσκονται καθοδόν ή να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη έκθεση παρακολούθησης, το Quantum View έχει μια λύση για σας.

    Quantum View Manage

    Δείτε και μεταφορτώστε στον υπολογιστή σας πλήρεις πληροφορίες αποστολών βασισμένες στον UPS σας λογαριασμό. Δημιουργήστε προσαρμοσμένες εκθέσεις παρακολούθησης για να δείτε τις πληροφορίες που είναι πιο σημαντικές για εσάς.

    Διαχείριση

    Διαχειριστείτε τους χρήστες του Quantum της εταιρείας σας, τα προνόμια και τις υπηρεσίες.