από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Τιμολόγηση για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Επιλέξτε οποιαδήποτε υπηρεσία προστιθέμενης αξίας για περισσότερες πληροφορίες. Οι χρεώσεις γι' αυτές τις υπηρεσίες προστίθενται στο κόστος αποστολής. Η τιμολόγηση ενδέχεται να διαφέρει στις τοποθεσίες λιανικής πώλησης.

Υπηρεσία προστιθέμενης αξίαςΤιμολόγηση
Υπηρεσίες παράδοσης
 • €1,60 ανά αποστολή
 • €50,25 ανά παράδοση
Ένα τοις εκατό της αξίας των ειδών, ελάχιστο €16,75 ανά COD
Ειδοποιήσεις
Επιβεβαίωση παράδοσης Απαιτείται υπογραφή: €1,05 ανά αποστολή

Επιβεβαίωση παράδοσης από ενήλικο Απαιτείται υπογραφή: €2,70 ανά αποστολή
Δωρεάν
 • Προβολή online: Δωρεάν
 • Λήψη με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: €5,15 ανά αποστολή
Είσπραξη πληρωμής / Τιμολόγηση με σταθερές τιμές
Με βάση σταθερή τιμή και ζώνη προορισμού
Δηλωμένη αξία για μεταφορά
Ένα τοις εκατό της δηλωμένης αξίας μεταφοράς των αγαθών ή ένα ελάχιστο ποσό €4,80
Επιστροφές
 • Εκτύπωση ετικέτας επιστροφής UPS: €0,95 ανά δέμα
 • Εκτύπωση και ταχυδρόμηση ετικέτας επιστροφής από την UPS: €3,60 ανά δέμα
 • Ηλεκτρονική ετικέτα επιστροφής UPS: €1,25 ανά δέμα
 • Υπηρεσία εξουσιοδοτημένης επιστροφής UPS: Με βάση τους όρους της σύμβασης.
 • UPS Returns Plus - 1 προσπάθεια: €4,65 ανά δέμα
 • UPS Returns Plus - 3 προσπάθειες: €6,40 ανά δέμα
Για μια προσπάθεια παραλαβής:
 • €9,75 ανά δέμα για  προσπάθεια παραλαβής με ένα μικρό κουτί το οποίο παρέχεται από την UPS (τύπος κουτιού #2)
 • €11,80 ανά δέμα για προσπάθεια παραλαβής με ένα μεσαίο κουτί το οποίο παρέχεται από τη UPS (τύπος κουτιού #3)
 • €13,35 ανά δέμα για προσπάθεια παραλαβής με ένα μεγάλο κουτί το οποίο παρέχεται από τη UPS  (τύπος κουτιού #1)
Για τρεις προσπάθειες παραλαβής:
 • €11,80 ανά δέμα για  προσπάθεια παραλαβής με ένα μικρό κουτί το οποίο παρέχεται από την UPS (τύπος κουτιού #2)       
 • €13,85 ανά δέμα  για προσπάθεια παραλαβής με ένα μεσαίο κουτί το οποίο παρέχεται από τη UPS (τύπος κουτιού #3)
 • €15,40 ανά δέμα  για προσπάθεια παραλαβής με ένα μεγάλο κουτί το οποίο παρέχεται από τη UPS  (τύπος κουτιού #1)
Σημείωση: Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο βάσει συμβολαίου
€10,80 ανά δέμα (με συμβόλαιο μόνο)
εισαγωγή
 • Εκτύπωση Ετικέτας : €0,95 ανά δέμα
 • Εκτύπωση και Ταχυδρόμηση Ετικέτας: €3,60 ανά δέμα
 • Ηλεκτρονική Ετικέτα: €1,25 ανά δέμα
 • 1 Προσπάθεια Παραλαβής από την UPS: €4,65 ανά δέμα
 • 3 Προσπάθειες Παραλαβής από την UPS: €6,40 ανά δέμα
 • Αφαίρεση εμπορικού τιμολογίου: €13,55 ανά αποστολή
Ενοποίηση αποστολής / εκτελωνισμού
Με βάση τους όρους της σύμβασης.


Σημείωση: Οι τιμές που εμφανίζονται δεν περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή επίναυλο καυσίμων, που ενδέχεται να ισχύουν. Δείτε τις τρέχουσες τιμές του επίναυλου καυσίμων.

 • Αποστολή
 • Τιμολόγηση για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Σχετικές Συνδέσεις

Βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το κόστος για την αποστολή σας.

Υπολογισμός Χρόνου και Κόστους

Προβολή Ζωνών και Τιμών

Διαβάστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών