από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Απόδειξη παράδοσης

Υπερκαλύψτε τις απαιτήσεις σας για διατήρηση στοιχείων με τις πλήρεις πληροφορίες που περιέχονται στην απόδειξη παράδοσης που λαμβάνεται μέσω Web, fax ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Περιγραφή

Η απόδειξη παραλαβής (P.O.D.)περιλαμβάνει την ώρα παράδοσης, την πλήρη διεύθυνση παράδοσης και το όνομα και την υπογραφή του ατόμου που παρέλαβε την αποστολή σας.

Σχετικές Συνδέσεις

Βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το κόστος για την αποστολή σας.

Υπολογισμός Χρόνου και Κόστους

Προβολή Ζωνών και Τιμών

Διαβάστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών