από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Μόνο Απευθείας Παράδοση

Βεβαιωθείτε ότι οι υψηλής προτεραιότητας ή οι ευαίσθητες στο χρόνο αποστολές σας δεν ανακατευθύνονται σε άλλο σημείο εξυπηρέτησης.

Περιγραφή

Η υπηρεσία Απευθείας Παράδοση Μόνο εξασφαλίζει ότι ένα πακέτο παραδίδεται στην ιδιωτική ή εμπορική διεύθυνση που έχετε δώσει. Αυτή η υπηρεσία σταματά παραλήπτες από την ανακατεύθυνση πακέτων και αποτρέπει τους οδηγούς μας από αναδρομολόγηση παράδοσης όταν οι παραλήπτες δεν είναι στο σπίτι, που περιλαμβάνει το UPS Access Point. 

Πακέτα που αποστέλλονται με υπηρεσία Απευθείας Παράδοση Μόνο δεν χρειάζονται υπογραφή, έτσι εκτός αν επιλέξετε να απαιτείται μία για την παράδοση της αποστολής, τα πακέτα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις για απελευθέρωση από τον οδηγό ή το Γραμματοκιβώτιο, όπου υπάρχει η δυνατότητα.

Τα δέματα που δεν μπορούν να παραδοθούν θα επιστρέφονται στον αποστολέα αμέσως.