Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Μόνο Απευθείας Παράδοση

Βεβαιωθείτε ότι οι υψηλής προτεραιότητας ή οι ευαίσθητες στο χρόνο αποστολές σας δεν ανακατευθύνονται σε άλλο σημείο εξυπηρέτησης.

Περιγραφή

Η υπηρεσία Μόνο Απευθείας Παράδοση εξασφαλίζει ότι ένα πακέτο παραδίδεται στην ιδιωτική ή εμπορική διεύθυνση που έχετε δώσει. Αυτή η υπηρεσία σταματά παραλήπτες από την ανακατεύθυνση πακέτων και αποτρέπει τους οδηγούς μας από αναδρομολόγηση παράδοσης όταν οι παραλήπτες δεν είναι στο σπίτι.

Πακέτα που αποστέλλονται με υπηερεσία Μόνο Απευθείας Παράδοση δεν χρειάζονται υπογραφή, έτσι εκτός αν επιλέξετε να απαιτείται μία για την παράδοση της αποστολής, τα πακέτα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις για αποδέσμευση από τον οδηγό ή για αποδέσμευση στο Γραμματοκιβώτιο, όπου υπάρχει η δυνατότητα.