από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Επιβεβαίωση παράδοσης

Επαληθεύστε ότι η αποστολή σας παραδόθηκε με τις επιλογές που ορίσατε για την υπογραφή ή την υπογραφή ενηλίκου

Περιγραφή

Η UPS θα σας παρέχει απόδειξη παράδοσης με βάση την επιλογή σας από αυτές τις εναλλακτικές (όπου είναι διαθέσιμη):

  • Επιβεβαίωση παράδοσης: Η UPS  παρέχει επιβεβαίωση παράδοσης χωρίς υπογραφή του παραλήπτη. Σημείωση: Παρόμοια πληροφόρηση είναι διαθέσιμη όταν ανιχνεύετε το πακέτο σας μέσω Διαδικτύου.
  • Απαιτείται υπογραφή: Η UPS λαμβάνει την υπογραφή του παραλήπτη και σας παρέχει ένα εκτυπωμένο αντίγραφο. Μπορείτε επίσης να προβάλετε την υπογραφή του παραλήπτη online.
  • Απαιτείται υπογραφή ενηλίκου: Η UPS λαμβάνει την υπογραφή του ενήλικου παραλήπτη και σας παρέχει ένα εκτυπωμένο αντίγραφο. Μπορείτε επίσης να προβάλετε την υπογραφή του ενήλικου παραλήπτη online.

Σημείωση: Οι ενήλικοι παραλήπτες πρέπει να έχουν φτάσει τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα παραλαβής. Ενδέχεται να ισχύουν υψηλότερα όρια ηλικίας όπου η νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης είναι μικρότερη από τα 21 έτη.

Σχετικές συνδέσεις

Βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα, το χρόνο παράδοσης και το κόστος για την αποστολή σας.

Υπολογισμός Χρόνου και Κόστους

Προβολή Ζωνών και Τιμών

Προβολή Όρων και Προϋποθέσεων