από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Δηλωμένη αξία για μεταφορά

Ξενοιάστε όταν κάνετε αποστολή δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού

Περιγραφή

Η ευθύνη της UPS για απώλειες ή ζημιές είναι περιορισμένη, ανάλογα με τον τύπο της αποστολής και την τοποθεσία σας. Εάν η αξία των αγαθών σας υπερβαίνει το ποσό αυτό, χρησιμοποιήστε τη Δηλωμένη αξία για μεταφορά προκειμένου να δηλώσετε μια μεγαλύτερη αξία για την αποστολή σας, μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τη χώρα ή την περιοχή σας.

Τα όρια δηλωμένης αξίας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη υπηρεσία και την προέλευση και τον προορισμό της αποστολής. Επιλέξτε Προβολή τιμολόγησης για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικές Συνδέσεις

Βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το κόστος για την αποστολή σας.