από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Αντικαταβολή (C.O.D.)

Βασιστείτε στην UPS για την είσπραξη της πληρωμής για την αποστολή σας κατά την παράδοση

Περιγραφή

Η UPS θα προσπαθήσει να εισπράξει το ποσό που εμφανίζεται στην ετικέτα C.O.D. ή την ετικέτα του δέματος, και στη συνέχεια να αποστείλει την πληρωμή σε σας. Εάν η UPS δεν μπορέσει να εισπράξει την πληρωμή μετά από τρεις προσπάθειες, το δέμα θα επιστραφεί.

Όροι παροχής υπηρεσίας

Οι όροι αυτοί ισχύουν για την υπηρεσία COD:

  • Όταν εισπράττονται μετρητά, το μέγιστο ποσό είναι το αντίστοιχο των 5.000 δολ. ΗΠΑ ανά παραλήπτη και ανά ημέρα.
  • Όταν εισπράττονται επιταγές, το μέγιστο ποσό είναι το αντίστοιχο των 50.000 δολ. ΗΠΑ ανά παραλήπτη και ανά ημέρα.
  • Η UPS δέχεται επιχειρηματικές ή προσωπικές επιταγές ή άλλο διαπραγματεύσιμο μέσο πληρωμής.
  • Μετά από αίτημα του παραλήπτη, η UPS αποδέχεται μόνο τραπεζική επιταγή ή χρηματική εντολή.
  • Ο αποστολέας αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την είσπραξη της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων της μη πληρωμής, της ανεπάρκειας κεφαλαίων και της πλαστογραφίας.

Σημείωση: Η πληρωμή για την υπηρεσία αντικαταβολής δεν παρέχει προστασία έναντι απώλειας ή ζημιάς του δέματος.

Σχετικές Συνδέσεις

Βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το κόστος για την αποστολή σας.

Υπολογισμός Χρόνου και Κόστους

Προβολή Ζωνών και Τιμών

Διαβάστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών