από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Quantum View Manage®

Ασχοληθείτε με τη μικροδιαχείριση. Η εφοδιαστική αλυσίδα σας θα σας ευγνωμονεί.

Το Quantum View Manage® παρέχει ενοποιημένη ορατότητα στις αποστολές δεμάτων και φορτίων σας, έτσι ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε δυναμικά την εφοδιαστική αλυσίδα σας. Με ισχυρά και προσαρμόσιμα εργαλεία παρακολούθησης, ειδοποίησης και αναφοράς, θα μειώσετε το κόστος βελτιώνοντας ταυτόχρονα την επικοινωνία με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τα μέλη της ομάδας.

Επικοινωνία με την UPS

Προοριζόμενο κοινό

Μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις με ελαφρές έως βαριές και εγχώριες ή διεθνείς απαιτήσεις αποστολών.

Το ηλεκτρονικό διοικητικό κέντρο αποστολών σας. Απόλυτος έλεγχος, απολύτως δωρεάν.

Ορατότητα, ευελιξία, προσβασιμότητα, φορητότητα. Με το Quantum View Manage, ελέγχετε εσείς τον χρόνο, τον τόπο, την ποσότητα ακόμα και τους παραλήπτες των πληροφοριών σχετικά με τις αποστολές. Διαμορφώστε ειδοποιήσεις κατάστασης για σας και τους πελάτες σας μέσω email και SMS. Ρυθμίστε εναύσματα για την αυτοματοποίηση διαδικασιών, όπως έκδοση τιμολογίων. Συνδυάστε διαφορετικές προβολές και φίλτρα για να παρέχετε ακριβώς τον τύπο και την ποσότητα των πληροφοριών που χρειάζεται να προβάλλετε και να αναφέρετε περισσότερο. Όλα αυτά σας επιτρέπουν να προβλέπετε και να βρίσκετε λύσεις για ζητήματα παράδοσης και μεταγενέστερου σταδίου, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών.

Σχετικές Υπηρεσίες

Σχετικές πληροφορίες