από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Quantum View®

Μετατοπίστε τη στρατηγική από εκ των υστέρων κινητοποίηση σε δυναμική πρόληψη.

Το λογισμικό βάσει προγράμματος περιήγησης Quantum View σάς επιτρέπει να κάνετε πολύ περισσότερα από απλά να «βλέπετε» τις εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές UPS. Με την ευελιξία να προσαρμόζετε το βάθος της λεπτομέρειας, ακόμα και να καταγράφετε τις προβολές αποστολής τρίτων, μπορείτε να προβλέψετε και να επιλύσετε θέματα πριν γίνουν προβλήματα. Κρατήστε ενήμερους τους πελάτες και τα μέλη της ομάδας σας με αυτόματες ενημερώσεις κατάστασης. Διαμορφώστε και προσαρμόστε τα δεδομένα ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις μορφές των αναφορών σας. Δώστε νέα ώθηση στα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης δεδομένων σας. Μπορείτε ακόμα να συνεργαστείτε με έναν εμπειρογνώμονα της UPS για να προσαρμόσετε πλήρως το περιβάλλον εργασίας σας.

Επικοινωνία με την UPS