από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εφαρμογές Toolkit ConnectShip (APIs)

Λύσεις για την παροχή ακρίβειας και ευελιξίας.

Τι θα μπορούσατε να επιτύχετε φέρνοντας εντός της επιχείρησης και ενσωματώνοντας τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τα οικονομικά των λειτουργιών αποστολής στα υφιστάμενα συστήματα της επιχείρησής σας; Συνδέστε τις διεπαφές αποθέματος, WMS (σύστημα διαχείρισης αποθήκης), ERP (λογισμικό σχεδιασμού επιχειρηματικών πόρων), λογιστικού λογισμικού, διαχείρισης παραγγελιών και ηλεκτρονικού εμπορίου για ένα συνολικό σύστημα που απλουστεύει τις διαδικασίες από την πραγματοποίηση των παραγγελιών μέχρι την τελική παράδοση.

Το ConnectShip διαθέτει λύσεις για τη συμπλήρωση των υφιστάμενων συστημάτων σας που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες ανίχνευσης, αναφοράς και τήρησης αρχείων.

Επικοινωνήστε με την UPS

Προοριζόμενο κοινό

Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μέχρι εταιρείες που αποστέλλουν 50–250.000+ δέματα την ημέρα και επιθυμούν πλήρη έλεγχο σε όλα τα συστήματα και δεδομένα.

Εφαρμογές Toolkit ConnectShip (APIs)

Είτε διαχειρίζεστε αποστολές από μία μεμονωμένη επιφάνεια εργασίας είτε απαιτείτε συνεργασία μεταξύ πολλαπλών ομάδων, συστημάτων και τοποθεσιών, το ConnectShip μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις μοναδικές επιχειρηματικές λειτουργίες και τους κανόνες σας για αποστολή, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για πολλαπλούς μεταφορείς.

Οι λύσεις μας ενσωματώνονται απρόσκοπτα με άλλα επιχειρηματικά συστήματα και κλιμακώνονται για την υποστήριξη της ανάπτυξης της επιχείρησης, των αγορών, των καταστημάτων και των λειτουργιών σας. Το ConnectShip μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στα TMS (συστήματα διαχείρισης μεταφορών), στο WMS (σύστημα διαχείρισης αποθήκης), στο ERP (λογισμικό σχεδιασμού επιχειρησιακών πόρων όπως το Oracle ή το SAP), στα συστήματα διαχείρισης παραγγελιών και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σχετικές Υπηρεσίες

  • ConnectShip
  • Εφαρμογές Toolkit ConnectShip (APIs)