από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

ConnectShip

Μια κεντρική, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις σας, κλιμακούμενη σειρά λύσεων αποστολής.

Αποστείλετε σε όλο τον κόσμο με εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ότι ολόκληρη η διαδικασία ενημερώνει άλλα συστήματα επιχειρήσεων. Από την αγορά, τη διαχείριση αποθεμάτων και την αποθήκευση, μέχρι τις αυτοματοποιημένες επιστροφές και την τιμολόγηση, θα έχετε πλήρη ορατότητα και εύκολη αναφορά, θα μειώσετε τις διπλές καταχωρήσεις και τα σφάλματα και θα βελτιώσετε τις αποδοτικότητες — σε ολόκληρο τον οργανισμό σας και την εφοδιαστική αλυσίδα σας και στα πλαίσια των υπαρχόντων συστημάτων σας.

Το ConnectShip παρέχει επίσης λειτουργικότητα πολλαπλών μέσων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων διεθνών, περιφερειακών, LTL μεταφορέων και αερομεταφορέων εμπορευμάτων. Το API μας υποστηρίζει την επιλογή μεταφορέων και υπηρεσιών από πολλαπλές προελεύσεις, όλα εντός ενός και μόνο εργαλείου.

Επικοινωνία με την UPS

Enterprise Λύσεις για Επαγγελματική Αποστολή

  • Εφαρμογές Toolkit ConnectShip (APIs)

    Για απρόσκοπτες αποστολές και ροή πληροφοριών, το λογισμικό ConnectShip μπορεί να είναι ανεξάρτητο ή να ενσωματωθεί πλήρως στα υφιστάμενα συστήματα της επιχείρησής σας.

  • ConnectShip

    Για ευελιξία στις δραστηριότητες αποστολών σας, χρησιμοποιήστε το εύχρηστο λογισμικό αποστολής το οποίο υποστηρίζεται από την ασφάλεια και αξιοπιστία της UPS.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς UPS Freight Less-than-Truckload («LTL») παρέχονται από την TFI International Inc., τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τα τμήματά της (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της TForce Freight), οι οποίες δεν συνδέονται με την United Parcel Service, Inc. ή τις συνδεδεμένες εταιρείες, θυγατρικές ή συγγενείς οντότητές της («UPS»). Η UPS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με τις υπηρεσίες μεταφοράς UPS Freight LTL ή οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται ή παρέχονται από την TFI International Inc. ή τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα τμήματα, τις θυγατρικές ή συγγενείς οντότητές της.