από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

UPS Paperless Invoice

Τα ηλεκτρονικά εμπορικά τιμολόγια επιταχύνουν τη μεταβίβαση των δεδομένων στα τελωνεία

UPS paperless invoice

Η UPS Paperless Invoice είναι μια πρωτοποριακή υπηρεσία που προάγει την αειφορία
και καταργεί την ανάγκη για εμπορικά τιμολόγια σε χαρτί, ενοποιώντας τη διαδικασία εντολής και αποστολής, καθώς και τη μετάδοση των δεδομένων εμπορικού τιμολογίου, για να καταστεί δυνατή η διαδικασία εκτελωνισμού σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να διαχειρίζεστε με ευκολία τις προτιμήσεις ηλεκτρονικών διαδρομών αποστολής ανά μεμονωμένη αποστολή ή ανά διαδρομή αποστολής, για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Εγγραφή στο UPS Paperless Invoice

Το μονο που έχετε να κάνετε είναι να εισάγετε τις πληροφορίες αγαθών της αποστολής σας στο σύστημα αποστολών της UPS.Οι πληροφορίες είναι έτσι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και χρησιμοποιούνται για τον εκτελωνισμό της αποστολής σας στο τελωνείο. Αν συμπληρώσετε τα διεθνή έγγραφα εκτός συστήματος αποστολών,η δυνατότητα Ανέβασμα Εντύπων μου, σας επιτρέπει να ανεβάσετε τα δικά σας εμπορικά έγγραφα για να ταξιδέψουν ηλεκτρονικά με την αποστολή σας.Με αυτή την ηλεκτρονική μετάδοση , η επεξεργασία μιας αποστολής ή αερομεταφοράς μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα άμεσου εκτελωνισμού.

Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο UPS Paperless Invoice συνεργάζεται άψογα με όλα τα τρέχοντα συστήματα αποστολής UPS. Δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετο λογισμικό. Οποιαδήποτε εταιρεία, ανεξάρτητα από το μέγεθός της ή τον κλάδο, στον οποίο ανήκει, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο UPS Paperless Invoice δωρεάν.

Επικοινωνία με την UPS