από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Κατανόηση των διεθνών διαδικασιών εκτελωνισμού και κανονισμών

Κάναμε τον εκτελωνισμό πιο απλό

Ως ένας από τους μεγαλύτερους εκτελωνιστές στον κόσμο, μπορούμε να απλοποιήσουμε για εσάς τη διαδικασία εκτελωνισμού παγκοσμίως. Η εξειδίκευσή μας στις διαδικασίες εκτελωνισμού σε τοπικό επίπεδο σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία και μικρότερες καθυστερήσεις. Και όταν κάνετε αποστολές, το online εργαλείο αποστολών της εταιρείας μας θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τα απαραίτητα έντυπα εκτελωνισμού καθώς προχωράτε.

Κατανόηση των διαδικασιών εκτελωνισμού

Ο εκτελωνισμός είναι ένας συνήθης όρος των διεθνών αποστολών ο οποίος αναφέρεται στους δασμούς, τα τέλη ή τους φόρους που επιβάλλονται σε αγαθά τα οποία μεταφέρονται από μία χώρα σε μια άλλη. Αυτά τα κόστη διαφέρουν ανάλογα με το είδος και τη χώρα και είναι επιπρόσθετα του κόστους του μεταφορέα για την αποστολή αγαθών. Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες και οδηγίες για αυτά, αλλά ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία κάνετε αποστολή, τα online εργαλεία αποστολών μας θα σας βοηθήσουν να γνωρίζετε τι να περιμένετε.

Το online εργαλείο αποστολών της εταιρείας μας θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τα απαραίτητα έντυπα καθώς προχωράτε

Μπορείτε να συμπληρώσετε χειρόγραφα αντίγραφα έντυπα τελωνειακών εγγράφων και να τα επισυνάψετε στις αποστολές σας. Αλλά όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο αποστολών του ιστότοπου ups.com, θα δημιουργούμε αυτές τις φόρμες για εσάς αυτόματα συλλέγοντας τα σχετικά δεδομένα καθώς προχωράτε στη διαδικασία αποστολής.

Λάβετε εκτιμήσεις δασμών και φόρων εκ των προτέρων

Όταν πραγματοποιείτε διεθνείς αποστολές με εμάς, οι κωδικοί εισαγωγών και τα δεδομένα συμμόρφωσης για όλα τα προϊόντα συλλέγονται και αποθηκεύονται στον παγκόσμιο κατάλογο προϊόντων σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παράσχουμε άμεση εκτίμηση των δασμών και των φόρων όταν στείλετε ξανά ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Στην παρακάτω λίστα θα βρείτε τα διεθνή έντυπα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά και που μπορεί να τα χρειαστείτε για εισαγωγές και εξαγωγές.

Μεταβείτε στο εργαλείο αποστολών μέσω ιστού

Συμβουλές για ταχύτερο εκτελωνισμό