από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Βοήθεια και συμβουλές για τις διεθνείς αποστολές

Το διεθνές εμπόριο εξελίσσεται. Για να διασφαλίσετε ότι συμβαδίζετε με αυτήν την εξέλιξη, θα βρείτε εδώ τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με κύριες ρυθμιστικές αλλαγές που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις διεθνείς αποστολές σας.

Οι μεταρρυθμίσεις του Φ.Π.Α. στην Ε.Ε.

 • Woman is standing beside a man who is seated at work as they both look at laptop screen.

  Αλλαγές στους κανόνες Φ.Π.Α. της Ε.Ε.

  Μάθετε τι αλλάζει την 1η Ιουλίου 2021 και πώς θα σας επηρεάσει. Δεν ελέγχουμε ούτε επιτηρούμε κρατικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και κανονισμών για τη μεταρρύθμιση του Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. Παρέχουμε πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν με τις αποστολές σας εντός της Ε.Ε. και δεν θα πρέπει να θεωρείτε τις πληροφορίες αυτές ως νομικές ή φορολογικές συμβουλές.


  Εάν είστε καταναλωτής που αγοράζει αγαθά στο διαδίκτυο από χώρες εκτός Ε.Ε.:
  Πραγματοποιήστε λήψη του Οδηγού μεταρρυθμίσεων του Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. για καταναλωτές εντός της Ε.Ε.


  Εάν είστε επιχείρηση που εισάγει προϊόντα από χώρες εκτός Ε.Ε.:
  Πραγματοποιήστε λήψη του Οδηγού μεταρρυθμίσεων του Φ.Π.Α. για επιχειρήσεις της Ε.Ε.

 • Πώς να μας δηλώσετε τον ευρωπαϊκό Α.Φ.Μ. Σας

  Αν έχετε εγγραφεί για αριθμό στην πλατφόρμα Υπηρεσίας εισαγωγών μίας στάσης (IOSS) της Ε.Ε., μπορούμε να τον αποθηκεύσουμε στα συστήματα αποστολών της UPS, ώστε να μη χρειάζεται να παρέχετε τον αριθμό αυτό κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια αποστολή. Για να το κάνουμε αυτό, συμπληρώστε και επιστρέψτε μας το παρακάτω Πληρεξούσιο.

 • Αν δεν προσκομίσετε στην UPS το Πληρεξούσιο, βεβαιωθείτε ότι εισαγάγετε τον αριθμό IOSS στο σύστημα αποστολών της UPS για κάθε αποστολή που πληροί τις προϋποθέσεις. 

 • Μειώστε τον κίνδυνο καθυστερήσεων εκτελωνισμού

  Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται πλήρη και ακριβή έγγραφα αποστολής με κάθε εισαγωγή στην Ε.Ε. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του Φ.Π.Α. στην Ε.Ε., όλες οι εισαγωγές στην Ε.Ε. θα υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και επίσημο εκτελωνισμό. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε αποστολές με ελλιπή ή ανακριβή εμπορικά τιμολόγια ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τελωνειακές καθυστερήσεις. 

 • Το UPS Paperless Invoice μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική υποβολή εμπορικών τιμολογίων και άλλων τελωνειακών εγγράφων, διασφαλίζοντας ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ξεκινήσουν τον εκτελωνισμό αποστολών πριν φτάσουν στα σύνορα.

Συγκεντρώσαμε μια λίστα πρόσθετων πόρων για να σας βοηθήσουμε στην πορεία