από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

ΛΥΣΕΙΣ

 • Αποστολή

  Υπηρεσίες και τεχνολογία για τη διαχείριση της διαδικασίας αποστολής σας — από άτομα μέχρι εταιρείες, τοπικά μέχρι παγκόσμια.

 • Ανίχνευση

  Λύσεις παρακολούθησης και διαχείρισης για άτομα, σύνθετες παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, και τον καθένα στο μεταξύ.

 • Διεθνείς αποστολές

  Υπηρεσίες, πόροι και τεχνολογίες που σας βοηθούν να φέρετε τα προϊόντα σας από το τελωνείο στην αγορά γρηγορότερα.

 • Υπηρεσίες εφοδιαστικής βάσει συμβολαίου

  Τεχνογνωσία και υποδομή για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σας, από τις παγκόσμιες παραδόσεις μέχρι την αποθήκευση και τη διαχείριση των επιστροφών.

 • Ενσωμάτωση Τεχνολογίας της UPS

  Ενσωματώστε την τεχνολογία της UPS στα συστήματα ή στον δικτυακό τόπο σας για την απλούστευση των διαδικασιών και την κοινή χρήση σε ολόκληρη την επιχείρησή σας.

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Επιτύχετε τους στόχους σας για βιώσιμη ανάπτυξη με βοήθεια από τις υπηρεσίες και πρακτικές της UPS που δημιουργήθηκαν με γνώμονα την υπόσχεσή μας για αποτελεσματικότητα και περιβαλλοντική ευθύνη.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

 • Περισσότερη Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Παραδόσεις σε περισσότερους πελάτες με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, με λύσεις συσκευασίας και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 • Ενσωμάτωση Τεχνολογίας

  Εργαζόμαστε σκληρά για να μπορείτε να εργάζεστε έξυπνα. Ενσωματώστε τεχνολογία της UPS — απλουστεύστε τις διαδικασίες, μειώστε τα σφάλματα και καταστήστε τη χρήση δεδομένων κοινή σε ολόκληρη την επιχείρησή σας.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αποτελέσματα αναζήτησης για ""