από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Φόρτωση WorldShip


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν την εγκατάσταση, εξετάστε παρακάτω τον οδηγό εγκατάστασης του WorldShip.

Φόρτωση αρχείων
Όνομα αρχείουΜορφή αρχείουΗμερομηνία δημιουργίαςΦόρτωση
WorldShip 2022 (Πρέπει να υπάρχει ήδη εγκατεστημένο το WorldShip για χρήση με Windows® 8.1 και μεταγενέστερες εκδόσεις, ενώ οι νέες εγκαταστάσεις της εφαρμογής θα υποστηρίζονται μόνο σε Windows® 8.1 και σε μεταγενέστερες εκδόσεις) 7/25/2022
Οδηγός Εγκατάστασης WorldShip 2021 
01/05/2021 
Οδηγός Χρήστη WorldShip 2021 
01/05/2021 

Σημείωση: Για υπολογιστές με απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας, ανατρέξτε στο Κέντρο Μηνυμάτων του WorldShip σχετικά με την Αναβάθμιση των ρυθμίσεων παραμέτρων ενός σταθμού εργασίας προτού κάνετε λήψη του αρχείου WorldShip 2022.

Οδηγίες λήψης του WorldShip

(Σημείωση: Για να εγκαταστήσετε το WorldShip® θα χρειαστείτε έναν αριθμό λογαριασμού της UPS.)

  1. Επιλέξτε τη σύνδεση Μεταφόρτωση παραπάνω και εκτελέστε το αρχείο ή αποθηκεύστε το (συνιστάται) στον επιλεγμένο προορισμό. Σημειώστε το σημείο, στο οποίο θα αποθηκεύσετε το αρχείο. Λόγω του μεγέθους του αρχείου, συνιστάται να υπάρχει ευρυζωνική σύνδεση στο Internet. Θα πρέπει αν αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του αρχείου σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης για μελλοντική πρόσβαση.

  2. Όταν αποθηκευτεί, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να αρχίσει η εγκατάσταση.

  3. Ακολουθήστε τις προτροπές μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Όταν εκτελεσθεί το αρχείο, οι αρχικές προτροπές θα είναι μόνο στα αγγλικά. Θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε τη γλώσσα εγκατάστασης σε μια από τις επόμενες οθόνες.

Σημείωση: Δεν συνιστάται η χρήση σύνδεσης μέσω τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στους παρακάτω εκτιμώμενους χρόνους λήψης:

  • 1,5 MB DSL/T1 (σύνδεση Internet): 20 έως 40 λεπτά
  • 3,0 MB DSL/καλωδιακή (σύνδεση Internet): 15 έως 30 λεπτά
  • 6,0 MB DSL/καλωδιακή (σύνδεση Internet): 10 έως 20 λεπτά