από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Βάρος και διαστάσεις

Τρόπος μέτρησης των διαστάσεων του δέματός σας

Η περίμετρος, που εκφράζεται με τον αριθμό 1 στο διάγραμμα, είναι η απόσταση γύρω από ολόκληρο το δέμα ή το αντικείμενο στο πλατύτερο σημείο του, κάθετα προς το μήκος.

Το μήκος, που εκφράζεται με τον αριθμό 2 στο διάγραμμα, είναι η μακρύτερη πλευρά του δέματος ή του αντικειμένου σας.

Προσθέστε το μήκος και την περίμετρο για να βρείτε τις συνολικές διαστάσεις του δέματός σας.

How to Measure Girth and Length
Επιστροφή στην Κορυφή

Όρια βάρους και διαστάσεων για δέματα

Η UPS έχει ορίσει συγκεκριμένα όρια βάρους και διαστάσεων για τα δέματα που στέλνετε με όλες τις υπηρεσίες UPS. Οι περιορισμοί που αναφέρονται στη συνέχεια αφορούν μόνο μεμονωμένα δέματα. Δεν υπάρχουν περιορισμοί για το συνολικό βάρος της αποστολής σας ή το συνολικό βάρος των δεμάτων στην αποστολή σας.

  • Τα δέματα μπορούν να έχουν βάρος μέχρι 70 kg
  • Η μέγιστη συνδυασμένη διάσταση μήκους και περιμέτρου των δεμάτων μπορεί να είναι μέχρι 400 cm
  • Το μήκος των δεμάτων μπορεί να είναι μέχρι 274 cm
  • Για δέματα με βάρος μεγαλύτερο από 31,5 kg (25 kg εντός ΕΕ) απαιτείται ειδική ετικέτα δεμάτων μεγάλου βάρους.
  • Δέματα με μεγάλο μέγεθος αναλογικά με το βάρος τους απαιτούν ειδική τιμολόγηση και υπολογισμό του ογκομετρικού τους βάρους.


Σημείωση Τα πακέτα που υπερβαίνουν τα όρια βάρους και μεγέθους της UPS υπόκεινται σε επιβάρυνση Υπέρβασης Ανώτατων Ορίων.


Τα όρια που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν για τα περισσότερα δέματα και σημεία προορισμού, αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις λόγω τοπικών περιορισμών σε ορισμένες χώρες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την UPS για περισσότερες λεπτομέρειες.

Κατευθυντήριες οδηγίες συσκευασίες δεμάτων μεγάλου βάρους

Ογκομετρικό Βάρος

Επικοινωνήστε με την UPS

Επιστροφή στην Κορυφή