από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Αποστολή Μπαταριών ή Συσκευών με Μπαταρίες

Μάθετε πώς να συσκευάζετε και να αποστέλλετε μπαταρίες με ασφάλεια

Δημιουργήσαμε αυτόν τον ενημερωτικό οδηγό ώστε να σας βοηθήσει να συσκευάσετε και να αποστείλετε διαφόρων ειδών μπαταρίες με ασφαλή τρόπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε αυτήν των αλκαλικών ή των μπαταριών μολύβδου-οξέος κλειστού τύπου, οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε ενδεχομένως να περιορίζονται σε απλά βήματα, όπως το να επιλέξετε σκληρή εξωτερική συσκευασία· να προστατεύσετε τους πόλους της μπαταρίας ώστε να εμποδίσετε τη δημιουργία σπινθήρων ή βραχυκυκλώματος· και να ταξινομήσετε προσεκτικά τα περιεχόμενα της συσκευασίας ώστε τυχόν μεταλλικά αντικείμενα να μην έρθουν σε επαφή με τις μπαταρίες.

Μάθετε πώς να συσκευάζετε και να αποστέλλετε μπαταρίες με ασφάλεια

Επιστροφή στην Κορυφή