από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Υποστήριξη Συσκευασίας και Προμηθειών

Χρειάζεται να παραγγείλετε προμήθειες αποστολής; Σας καλύπτουμε απόλυτα.

Είναι εύκολο. Καλέστε μας για να παραγγείλετε δωρεάν προμήθειες αποστολής UPS όπως συσκευασία, έντυπα και ετικέτες.

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών

Συχνές Ερωτήσεις

Οι υπηρεσίες μεταφοράς UPS Freight Less-than-Truckload («LTL») παρέχονται από την TFI International Inc., τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τα τμήματά της (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της TForce Freight), οι οποίες δεν συνδέονται με την United Parcel Service, Inc. ή τις συνδεδεμένες εταιρείες, θυγατρικές ή συγγενείς οντότητές της («UPS»). Η UPS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με τις υπηρεσίες μεταφοράς UPS Freight LTL ή οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται ή παρέχονται από την TFI International Inc. ή τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα τμήματα, τις θυγατρικές ή συγγενείς οντότητές της.