από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών/Μεταφοράς

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μεταφοράς αποτελούν τμήμα της σύμβασης μεταφοράς της UPS και περιλαμβάνουν τους γενικούς όρους και τις γενικές προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η UPS δεσμεύεται για τη μεταφορά δεμάτων στην εδαφική της περιοχή και από κοινού μέσω διαμεταφοράς με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς της UPS (English)Άνοιγμα του συνδέσμου σε νέο παράθυρο