από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών/Μεταφοράς

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μεταφοράς αποτελούν τμήμα της σύμβασης μεταφοράς της UPS και περιλαμβάνουν τους γενικούς όρους και τις γενικές προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η UPS δεσμεύεται για τη μεταφορά δεμάτων στην εδαφική της περιοχή και από κοινού μέσω διαμεταφοράς με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς της UPS (English)