από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών/Μεταφοράς

Σχετικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Μεταφοράς της UPS

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μεταφοράς αποτελούν τμήμα της σύμβασης μεταφοράς της UPS και περιλαμβάνουν τους γενικούς όρους και τις γενικές προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η UPS δεσμεύεται για τη μεταφορά δεμάτων στην εδαφική της περιοχή και από κοινού μέσω διαμεταφοράς με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

Μεταφόρτωση Όρων και Προϋποθέσεων Μεταφοράς της UPS
Όνομα αρχείουΜορφή αρχείουΗμερομηνία δημιουργίαςΜεταφόρτωση
Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς της UPS (English)
12/29/2019