από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Για ορισμένες υπηρεσίες και επιλεγμένους προορισμούς, η UPS προσφέρει δωρεάν εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Για να βρείτε αν αυτό έχει εφαρμογή στην αποστολή σας,. μεταβείτε στην επιλογή "Υπολογισμός χρόνου παράδοσης" στην ενότητα Αποστολή ή Πόροι του www.ups.com και πληκτρολογήστε τα στοιχεία της αποστολής σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να το μάθετε επικοινωνώντας με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της UPS. Όπου έχει εφαρμογή η εγγύηση επιστροφής χρημάτων, αν η παράδοση από εμάς γίνει εκτός των χρονικών ορίων δέσμευσής μας για τις υπηρεσίες που έχουν εφαρμογή, μετά από σχετικό αίτημά σας θα σας επιστρέψουμε ή θα σας πιστώσουμε με τα μεταφορικά (ή την αναλογία των μεταφορικών αν η αποτυχία παράδοσης εντός των χρονικών ορίων αφορά μόνο ορισμένα από τα δέματα μιας αποστολής), χωρίς ΦΠΑ, δασμούς, φόρους ή εισφορές, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν τα ακόλουθα:

α) τα έγγραφα αποστολής (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών) πρέπει να είναι σωστά συμπληρωμένα και το σχετικό δέμα πρέπει να φέρει τις χάρτινες ετικέτες που παράγονται από τις λύσεις αποστολής UPS OnLineTM  ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με τον "Οδηγό ετικετών της UPS",

β) κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από τη χώρα προέλευσης ή προορισμού ή οποιαδήποτε χώρα διέλευσης πρέπει να είναι πλήρως και σωστά συμπληρωμένο και να συνοδεύει το δέμα,

γ) αν έχει εφαρμογή, το δέμα πρέπει να έχει μια ετικέτα δρομολόγησης για παράδοση Σαββάτου (για προορισμούς, προς τους οποίους η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη),

δ) η αποστολή πρέπει να έχει παραδοθεί στην UPS το αργότερο μέχρι την τελευταία προθεσμία παραλαβής που ορίζεται από εμάς για εγγυημένη παράδοση,

ε) πρέπει να έχετε γνωστοποιήσει το αίτημά σας για αποζημίωση στην UPS γραπτώς ή μέσω τηλεφώνου εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της προγραμματισμένης παράδοσης και να μας έχετε γνωστοποιήσει το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη, την ημερομηνία αποστολής, το βάρος δέματος και τον αριθμό αναζήτησης UPS;

vi) η αποστολή δεν πρέπει να απαιτεί πρόσθετη διαχείριση, όπως περιγράφεται στην ενότητα Χρέωση Πρόσθετης Διαχείρισης στο www.ups.com.

ζ) ο αποστολέας οφείλει να παρέχει έγκαιρη μεταφόρτωση όλων των σχετικών πληροφοριών στην UPS. Η έγκαιρη μεταφόρτωση, όπως χρησιμοποιείται στους παρόντες Όρους, αναφέρεται στην ηλεκτρονική διαβίβαση όλων των σχετικών πληροφοριών στην UPS (συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιοριστικά του πλήρους ονόματος του παραλήπτη, της πλήρους διεύθυνσης παράδοσης και των διαστάσεων και του βάρους αποστολής)  15 λεπτά πριν από τον τελευταίο χρόνο συλλογής που έχουμε καθορίσει για εγγυημένη παράδοση.

Η εγγύηση δεν ισχύει όταν η καθυστέρηση της παράδοσης οφείλεται σε μη συμμόρφωση του δέματος με τους περιορισμούς και τους όρους παροχής της υπηρεσίας που περιλαμβάνονται στο κείμενο Όρων και Προϋποθέσεων μεταφοράς, σε συμβάντα εκτός ελέγχου μας (ανωτέρα βία) ή σε αναστολή της μεταφοράς ή άσκηση δικαιώματος παρακράτησης σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μεταφοράς της εταιρείας μας.