από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Επιλογές τιμολόγησης εισαγωγής

Επιλέξτε τον Τρόπο Τιμολόγησης της Εισαγωγής σας

Εκμεταλλευθείτε τη δυνατότητα λήψης αποστολών με τιμολόγηση στο τοπικό σας νόμισμα επιλέγοντας την Είσπραξη του Ναύλου κατά την Παράδοση (Τιμολόγηση Παραλήπτη) ως τον τρόπο τιμολόγησης της εισαγωγής σας. Μπορείτε να είστε βέβαιοι για την ακριβή τιμολόγηση και την ποιοτική υπηρεσία που προσδοκάτε από την UPS.

  • Είσπραξη του Ναύλου κατά την Παράδοση (Τιμολόγηση Παραλήπτη): Ο παραλήπτης ή ο εισαγωγέας καταβάλλει όλες τις χρεώσεις αποστολής, τους δασμούς και το ΦΠΑ

Οι τιμές για Τιμολόγηση Παραλήπτη Εισαγωγής ισχύουν μόνο για αποστολές που αποστέλλονται με την επιλογή τιμολόγησης Είσπραξη του Ναύλου κατά την Παράδοση (Τιμολόγηση Παραλήπτη).