από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Διαχείριση του τιμολογίου σας

Επιλογές για την επιλογή υπόχρεου πληρωμής

Η UPS μπορεί να σας βοηθήσει στη διαχείριση του κόστους αποστολών, επιτρέποντάς σας να προσδιορίσετε ποιος θα καταβάλλει κάθε τμήμα των χρεώσεων αποστολής. Για να μάθετε περισσότερα για τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε μια από τις παρακάτω συνδέσεις.

Επιλογές τιμολόγησης εισαγωγής

Επιλογές τιμολόγησης εσωτερικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιλογές διεθνούς τιμολόγησης