από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Προτιμήσεις αποστολής

Το UPS CampusShip έχει απλουστευθεί για την επεξεργασία αποστολών με βιβλία διευθύνσεων, λίστες διανομής, προκαθορισμένες υπηρεσίες αποστολής και επιλογές συσκευασίας από τις προτιμήσεις αποστολής σας.

Επιλογές αποστολής

Η ενότητα επιλογών αποστολής περιλαμβάνει το αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας υπηρεσίας αποστολής και το αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας τύπου συσκευασίας.

Σημείωση: Ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του UPS CampusShip πρέπει να ανατεθούν από το διαχειριστή σας του UPS CampusShip. Για να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή σας, επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση διαχειριστών (αν υπάρχει) ή Υποστήριξη εταιρείας στο κάτω μέρος της σελίδας Δημιουργία μιας αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Πόροι του UPS.com.

Υπηρεσία: Αν οριστεί μια προτίμηση υπηρεσίας αποστολής UPS, αυτή η υπηρεσία θα γίνει η προεπιλογή στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας υπηρεσιών αποστολής στη σελίδα Δημιουργία αποστολής. Μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιαδήποτε προκαθορισμένη επιλογή ενώ επεξεργάζεστε μια αποστολή.

Συσκευασία: Αν έχει προκαθοριστεί μια προτίμηση συσκευασίας, αυτή η προτίμηση θα είναι η προεπιλογή στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας συσκευασίας στη σελίδα Δημιουργία αποστολής. Ορισμένοι τύποι συσκευασιών ενδέχεται να μην είναι έγκυροι για την υπηρεσία που έχετε επιλέξει.

Για να αποθηκεύσετε τυχόν τροποποιημένες προτιμήσεις υπηρεσίας ή συσκευασίας, επιλέξτε Ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, δείτε την ενότητα Συσκευασία του UPS.com.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επιλογές τιμών αναφοράς

Η ενότητα Τιμές αναφοράς επιτρέπουν τη ρύθμιση προεπιλεγμένων αριθμών αναφοράς που θα εμφανίζονται όταν ανοιχτεί μια φόρμα αποστολής. Μπορείτε να κρατήσετε τις τιμές ή να τις αντικαταστήσετε.

Οι αριθμοί αναφοράς χρησιμοποιούνται για να συμπεριλάβουν αριθμούς εντολών αγοράς, αριθμούς τιμολογίων κ.ο.κ. Οι αριθμοί αναφοράς έχουν μια τιμή (γράμματα, αριθμοί ή αλφαριθμητικοί χαρακτήρες) και μια περιγραφή.

Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ή να εισάγουν αριθμούς αναφοράς και να τους αποθηκεύουν με τη μορφή λίστας. Οι υπεύθυνοι αποστολών της εταιρείας μπορούν να επιλέγουν και να επαληθεύουν αριθμούς αναφοράς από γνωστές τιμές που βρίσκονται σε λίστες. Για να κάνετε αναζήτηση στις λίστες και να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τιμή αριθμού αναφοράς, επιλέξτε Αναζήτηση δίπλα σε ένα πεδίο αριθμού αναφοράς.

Για να αποθηκεύσετε τυχόν τροποποιημένες προτιμήσεις αριθμών αναφοράς, επιλέξτε Ενημέρωση.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επιλογές τρόπου πληρωμής

Η ενότητα Τρόπος Πληρωμής σας επιτρέπει να ορίσετε έναν τρόπο πληρωμής που θα εμφανίζεται ως ο προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής σας κατά την επεξεργασία αποστολών. Οι επιλογές προεπιλεγμένου τρόπου πληρωμής είναι ένας λογαριασμός UPS συσχετισμένος με την τοποθεσία αποστολής σας ή μια κάρτα πληρωμής (για παράδειγμα, μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, όπου είναι διαθέσιμες).

Για να αποθηκεύσετε τυχόν τροποποιημένες προτιμήσεις πληρωμής, επιλέξτε Ενημέρωση.

Σημείωση: Ο διαχειριστής της εταιρείας σας μπορεί να έχει απαγορέψει ορισμένους τρόπους πληρωμής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής, δείτε την ενότητα Τρόποι Πληρωμής σε αυτό τον οδηγό.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επιλογές ιστορικού αποστολών

Η ενότητα Ιστορικό αποστολών επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για τις προηγούμενες αποστολές.

Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται στην στήλες του πίνακα:

  1. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων πίνακα ιστορικού.
  2. Για να αλλάξετε τον αριθμό των ημερών που εμφανίζονται, επιλέξτε 1 ημέρα, 7 ημέρες, 30 ημέρες ή Προσαρμοσμένο εύρος ημερομηνιών από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας.

    Για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται, επιλέξτε μια τιμή από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας Αλλαγή εμφάνισης σε για μία από τις τέσσερις συγκεκριμένες στήλες. Επιλέξτε ποιο πεδίο θέλετε να εμφανίζεται στη στήλη του πίνακα: Για να εξασφαλίσετε ότι δεν έχει επιλεγεί το ίδιο πεδίο σε περισσότερες από μία στήλες, ελέγξτε τις επιλογές σας.

    Για να αλλάξετε τον τρόπο ταξινόμησης των στηλών του πίνακα, επιλέξτε μία από τις επιλογές στήλης στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας Ταξινόμηση πίνακα κατά. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στον πίνακα με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, αν επιλέξετε το αντίστοιχο κουμπί.


Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στηλών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων πίνακα ιστορικού. Έτσι επανέρχονται οι αρχικές ρυθμίσεις για τη σελίδα ιστορικού αποστολών του UPS CampusShip, αφού τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης στηλών και εφόσον επιθυμείτε να επαναφέρετε τις προεπιλογές στηλών του πίνακα και ταξινόμησης.

Για να αποθηκεύσετε τις τροποποιημένες προτιμήσεις ιστορικού αποστολών, επιλέξτε Ενημέρωση.

Επιστροφή στην Κορυφή

Παραλαβή, Εκτύπωση και Επιλογές βιβλίου διευθύνσεων

Η λειτουργική ενότητα χρόνων ζήτησης παραλαβής UPS σας επιτρέπει να καθορίσετε μια τυπική ώρα για το πότε τα δέματα που συσχετίζονται με αιτήματα παραλαβής θα μπορούν να είναι έτοιμα για παραλαβή. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε μέχρι τι ώρα θέλετε να παραληφθούν τα δέματά σας.

Η λειτουργική ενότητα προτιμήσεων εκτύπωσης σας επιτρέπει να ορίσετε τις προτιμήσεις εκτυπωτή που θα ισχύουν για την εκτύπωση αποδείξεων και ετικετών κατά την επεξεργασία αποστολών.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση απόδειξης για να έχετε την απόδειξη διαθέσιμη για εκτύπωση κάθε φορά που ολοκληρώνετε μια αποστολή.
  • Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου του θερμικού εκτυπωτή για να εκτυπώσει ο θερμικός σας εκτυπωτής της UPS ετικέτες και αποδείξεις αντί να χρησιμοποιήσετε έναν εκτυπωτή λέιζερ. Σημείωση: Για να λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο έναν θερμικό εκτυπωτή της UPS. Για να εγκαταστήσετε έναν θερμικό εκτυπωτή της UPS, επιλέξτε το σύνδεσμο για λήψη των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή.
  • Για να δοκιμάσετε οποιονδήποτε εκτυπωτή (λέιζερ ή θερμικό), επιλέξτε Εκτύπωση δείγματος ετικέτας.

Η λειτουργική μονάδα βιβλίου διευθύνσεων σας επιτρέπει να ορίσετε μια προτίμηση βιβλίου διευθύνσεων για την αυτόματη αποθήκευση νέων διευθύνσεων στο βιβλίο διευθύνσεων της UPS όταν κάνετε επεξεργασία αποστολών με το UPS CampusShip.

Για να αποθηκεύσετε τυχόν τροποποιημένες προτιμήσεις, επιλέξτε Ενημέρωση.

Επιστροφή στην Κορυφή