από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Υπηρεσίες επιστροφής

Το UPS CampusShip σας παρέχει διάφορες υπηρεσίες επιστροφής, που επιτρέπουν σε σας και τους πελάτες σας να πραγματοποιούν επιστροφές ειδών καταβάλλοντας ένα ονομαστικό ποσό. Σημείωση: Οι υπηρεσίες επιστροφής είναι διαθέσιμες μόνο σε επιλεγμένες χώρες.

Πριν επιλέξετε μια υπηρεσία επιστροφής, εκτελέστε τις συνήθεις εργασίες επεξεργασίας αποστολών: Ανοίξτε ένα από τα βιβλία διευθύνσεών σας και επιλέξτε ή καταχωρήστε μια διεύθυνση Αποστολής σε. Επιλέξτε μια υπηρεσία αποστολής και έναν τύπο συσκευασίας. Καταχωρήστε ένα βάρος (αν χρειάζεται για τον τύπο του δέματος) και τις διαστάσεις του δέματος (αν χρησιμοποιείτε τη δική σας συσκευασία). Καταχωρήστε ή επιλέξτε αριθμούς αναφοράς. Στη συνέχεια, επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές υπηρεσιών επιστροφής:

UPS Returns - Εκτύπωση ετικέτας επιστροφής

Με την υπηρεσία UPS ReturnsSM - Εκτύπωση ετικέτας επιστροφής μπορείτε να δημιουργήσετε μια ετικέτα επιστροφής και να την αποστείλετε στον παραλήπτη μαζί με την αποστολή σας ή ξεχωριστά.

Σημείωση: Η δηλωμένη αξία για αυτή την υπηρεσία περιορίζεται στα 1000 δολ. Η.Π.Α. ή το αντίστοιχο στο τοπικό νόμισμα. Υπάρχει μια πρόσθετη χρέωση υπηρεσίας ανά δέμα.

ήμα 1 - - Επιλέξτε Εκτύπωση ετικέτας επιστροφής στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας Υπηρεσίες επιστροφής και καταχωρήστε την απαιτούμενη Περιγραφή εμπορεύματος. Από αυτή την οθόνη ή από την οθόνη Προεπισκόπηση αποστολής, επιλέξτε Αποστολή τώρα..

  • Αν επιλέξετε τη σελίδα Προεπισκόπηση αποστολής στην οποία έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας, θα δείτε ότι οι διευθύνσεις Αποστολή σε και Αποστολή από έχουν μετατραπεί σε διευθύνσεις Παραλαβή από και Επιστροφή σε. Για να επεξεργαστείτε αυτές τις διευθύνσεις, επιλέξτε το σύνδεσμο Επεξεργασία δίπλα στη διεύθυνση που θέλετε να αλλάξετε. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες επιστροφής είναι ακριβείς και επιλέξτεΑποστολή τώρα..


Βήμα 2 -
- Συμπληρώστε την ετικέτα αποστολής επιστροφής, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου ετικέτας και απόδειξης, αν το επιθυμείτε. Στη συνέχεια, επιλέξτεΠροβολή/Εκτύπωση για να δημιουργηθεί η ετικέτα.

Επιστροφή στην Κορυφή

UPS Returns Plus

Με την υπηρεσία UPS ReturnsSM Plus, ένας οδηγός της UPS φέρνει μια προεκτυπωμένη ετικέτα επιστροφής στην καθορισμένη διεύθυνση παραλαβής, όταν μεταβαίνει για την παραλαβή του επιστρεφόμενου δέματος. Υπάρχουν διαθέσιμες δύο επιλογές:

  • 1 προσπάθεια παραλαβής UPS η οποία επιτρέπει στον αποστολέα να ζητήσει μία προσπάθεια παραλαβής για επιστροφή ενός συμβατού δέματος UPS εντός των Η.Π.Α. Αν η παραλαβή του δέματος δεν καταστεί εφικτή, η ετικέτα αφήνεται για να επιστρέψει ο παραλήπτης το δέμα μέσω της UPS.

    Σημείωση: Η δηλωμένη αξία για αυτή την υπηρεσία περιορίζεται στα 999,00 δολ. Η.Π.Α. ή το αντίστοιχο στο τοπικό νόμισμα. Υπάρχει μια πρόσθετη χρέωση υπηρεσίας ανά δέμα.
  • 3 προσπάθειες παραλαβής UPS η οποία επιτρέπει στον αποστολέα να ζητήσει έως τρεις προσπάθειες παραλαβής για επιστροφή ενός συμβατού δέματος UPS εντός των Η.Π.Α. Μετά την τρίτη προσπάθεια παραλαβής, η ετικέτα επιστρέφεται στην UPS.

    Σημείωση: Η δηλωμένη αξία για αυτή την υπηρεσία περιορίζεται στα 50.000 δολ. Η.Π.Α. ή το αντίστοιχο στο τοπικό νόμισμα. Υπάρχει μια πρόσθετη χρέωση υπηρεσίας ανά δέμα.


Βήμα 1 -
Select either 1 προσπάθεια παραλαβής UPS or 3 προσπάθειες παραλαβής UPSστο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας Υπηρεσίες επιστροφής και καταχωρήστε την απαιτούμενη Περιγραφή εμπορεύματος. Από αυτή την οθόνη ή από την οθόνη Προεπισκόπηση αποστολής, επιλέξτε Αποστολή τώρα..

  • Αν επιλέξετε τη σελίδα Προεπισκόπηση αποστολής στην οποία έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας, θα δείτε ότι οι διευθύνσεις Αποστολή σε και Αποστολή από έχουν μετατραπεί σε διευθύνσεις Παραλαβή από και Επιστροφή σε. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτές τις διευθύνσεις σε αυτή την οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες επιστροφής είναι ακριβείς και επιλέξτεΑποστολή τώρα..


Βήμα 2 - Συμπληρώστε την αποστολή επιστροφής, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου απόδειξης. ΕπιλέξτεΠροβολή/Εκτύπωση και δείτε τα συνιστώμενα επόμενα βήματα. Η ετικέτα θα τυπωθεί και θα διανεμηθεί από την UPS. Δεν θα τυπωθεί στον τοπικό σας εκτυπωτή.

Επιστροφή στην Κορυφή

Ηλεκτρονική ετικέτα επιστροφής UPS

Για να σταλεί μέσω e-mail μια ετικέτα επιστροφής στον πελάτη σας, επιλέξτε Ηλεκτρονική ετικέτα επιστροφής UPS στις επιλογές υπηρεσιών επιστροφής στην οθόνη Αποστολή δέματος, καθώς επεξεργάζεστε την αποστολή σας. Στη συνέχεια, ο πελάτης σας μπορεί να εκτυπώσει αυτή την ετικέτα επιστροφής μαζί με μια απόδειξη και να προβάλει πληροφορίες για το πώς να κανονίσει την παραλαβή.

Βήμα 1 - Επιλέξτε Ηλεκτρονική ετικέτα επιστροφής UPS στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας Υπηρεσίες επιστροφής και καταχωρήστε την απαιτούμενη Περιγραφή εμπορεύματος σε αυτή την οθόνη ή στην οθόνη Προσθήκη επιλογών αποστολής. Στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή τώρα.

Βήμα 2 - Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια απόδειξη για την αποστολή επιστροφής σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου απόδειξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή/Εκτύπωση. Η UPS θα στείλει την ετικέτα με e-mail στον πελάτη σας. Η ετικέτα δεν θα τυπωθεί στον τοπικό σας εκτυπωτή.

Επιστροφή στην Κορυφή

Εκτύπωση και ταχυδρόμηση ετικέτας επιστροφής UPS

Η UPS μπορεί επίσης να εκτυπώσει και να ταχυδρομήσει μια ετικέτα αποστολής στον πελάτη σας εκ μέρους σας, παρέχοντας μια κατάλληλη επιλογή επιστροφής για ποικιλία από καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ανακλήσεων προϊόντων. Για να σταλεί ταχυδρομικά μια ετικέτα επιστροφής στον πελάτη σας, επιλέξτε UPS Returns - Εκτύπωση και ταχυδρόμηση ετικέτας επιστροφής στις επιλογές υπηρεσιών επιστροφής, καθώς επεξεργάζεστε την αποστολή σας.

Βήμα 1 - Επιλέξτε UPS Returns - Εκτύπωση και ταχυδρόμηση ετικέτας επιστροφής στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας Υπηρεσίες επιστροφής και καταχωρήστε την απαιτούμενη Περιγραφή εμπορεύματος. Από αυτή την οθόνη ή από την οθόνη Προεπισκόπηση αποστολής, επιλέξτε Αποστολή τώρα.

Βήμα 2 - Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια απόδειξη για την αποστολή επιστροφής σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου απόδειξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή/Εκτύπωση. Η UPS θα στείλει την ετικέτα αυτόματα στον πελάτη σας, μέσω ταχυδρομείου. Η ετικέτα δεν θα τυπωθεί στον τοπικό σας εκτυπωτή.

Επιστροφή στην Κορυφή

Επικοινωνία με την UPS

Για ερωτήσεις σχετικά με το UPS CampusShip, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για το UPS CampusShip διαχειριστή της εταιρείας σας. Για τεχνική υποστήριξη για το UPS CampusShip, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Τεχνική υποστήριξη UPS CampusShip