από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Τρόποι πληρωμής

Σημείωση: Ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του UPS CampusShip πρέπει να ανατεθούν από το διαχειριστή σας του UPS CampusShip. Για να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή σας, επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση διαχειριστών (αν υπάρχει) ή Υποστήριξη εταιρείας στο κάτω μέρος της σελίδας Δημιουργία μιας αποστολής .

Πώς γίνεται τιμολόγηση στο λογαριασμό σας UPS

Για να τιμολογήσετε χρεώσεις σε έναν λογαριασμό UPS:

 1. Επιλέξτε Τιμολόγηση αριθμού λογαριασμού My UPS.
 2. Για να ρυθμίσετε αυτές τις ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες προτιμήσεις σας, επιλέξτε Να οριστούν αυτές οι ρυθμίσεις αποστολής ως οι προτιμήσεις μου στο κάτω μέρος της σελίδας Προσθήκη επιλογών αποστολής.
 3. Όταν ρυθμίσετε όλες τις άλλες επιλογές αποστολής, επιλέξτε Προεπισκόπηση αποστολής ή Αποστολή τώρα.

Σημείωση: Μόνο ένας διαχειριστής μπορεί να εκχωρήσει τον αριθμό λογαριασμού σας UPS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή τιμολόγησης μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς γίνεται τιμολόγηση του παραλήπτη

Όταν επιλέγετε Τιμολόγηση παραλήπτη ως μέθοδο πληρωμής, θα πρέπει να προσδιορίσετε τον αριθμό λογαριασμού UPS και τον ταχυδρομικό κώδικα του παραλήπτη. Πρέπει να επιλέξετε έναν έγκυρο αριθμό λογαριασμού UPS.

Για να γίνει τιμολόγηση των χρεώσεων στον παραλήπτη, μεταβείτε στη σελίδα Προσθήκη επιλογών αποστολής και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε Τιμολόγηση παραλήπτη. Προσδιορίστε τον αριθμό λογαριασμού UPS παραλήπτη και τον ταχυδρομικό κωδικό για το λογαριασμό.
 2. Για να ρυθμίσετε αυτές τις ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες προτιμήσεις σας, επιλέξτε Να οριστούν αυτές οι ρυθμίσεις αποστολής ως οι προτιμήσεις μου στο κάτω μέρος της σελίδας Προσθήκη επιλογών αποστολής.
 3. Όταν ρυθμίσετε όλες τις άλλες επιλογές αποστολής, επιλέξτε Προεπισκόπηση αποστολής ή Αποστολή τώρα.


Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή τιμολόγησης μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς γίνεται τιμολόγηση τρίτου

Μπορείτε να τιμολογήσετε τις χρεώσεις σας σε έναν τρίτο αν η χώρα του παραλήπτη ή η χώρα προέλευσης και η χώρα του τρίτου είναι οι ίδιες.

Όταν επιλέγετε Τιμολόγηση τρίτου ως μέθοδο πληρωμής, θα πρέπει να προσδιορίσετε τον αριθμό λογαριασμού UPS του τρίτου και τον ταχυδρομικό του κώδικα.

Για να τιμολογήσετε χρεώσεις σε κάποιον τρίτο:

 1. Επιλέξτε Τιμολόγηση τρίτου. Προσδιορίστε τον αριθμό λογαριασμού UPS του τρίτου και τον ταχυδρομικό κωδικό για το λογαριασμό.
 2. Για να ρυθμίσετε αυτές τις ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες προτιμήσεις σας, επιλέξτε Να οριστούν αυτές οι ρυθμίσεις αποστολής ως οι προτιμήσεις μου στο κάτω μέρος της σελίδας Προσθήκη επιλογών αποστολής.
 3. Όταν ρυθμίσετε όλες τις άλλες επιλογές αποστολής, επιλέξτε Προεπισκόπηση αποστολής ή Αποστολή τώρα.


Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή τιμολόγησης μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πώς γίνεται τιμολόγηση παραλήπτη

Μπορείτε να τιμολογήσετε τα μεταφορικά σας σε έναν παραλήπτη εφόσον: Η προέλευση/ο προορισμός της αποστολής σας είναι οι Η.Π.Α. ή το Πουέρτο Ρίκο, η διεύθυνσή σας Αποστολή σε έχει προσδιοριστεί ως διεύθυνση Χρέωσης παραλήπτη στο Βιβλίο διευθύνσεών σας, ο παραλήπτης διαθέτει σύμβαση με την UPS να αποδέχεται τιμολόγηση παραλήπτη και εσείς έχετε την έγκριση του παραλήπτη για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή τιμολόγησης.

Για να τιμολογήσετε τα μεταφορικά σε έναν παραλήπτη, μεταβείτε στη σελίδα Προσθήκη επιλογών αποστολής και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε τη διεύθυνση του παραλήπτη από το βιβλίο διευθύνσεών σας. (Η διεύθυνση πρέπει να έχει προσδιοριστεί ως διεύθυνση τιμολόγησης παραλήπτη.)
 2. Επιλέξτε Τιμολόγηση παραλήπτη. Όταν ρυθμίσετε όλες τις άλλες επιλογές αποστολής, επιλέξτε Προεπισκόπηση αποστολής ή Αποστολή τώρα.


Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή τιμολόγησης μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας.

Επιστροφή στην Κορυφή