από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Συχνές ερωτήσεις για τα έγγραφα εξαγωγής

Τι είδους τιμολόγιο πρέπει να παράσχω για τη διεθνή αποστολή μου;

Για όλες τις αποστολές που περιέχουν μη έγγραφα απαιτείται τιμολόγιο. Αυτό το έγγραφο προσδιορίζει τα προϊόντα που αποστέλλονται και χρησιμεύει ως το κύριο έγγραφο για έλεγχο εισαγωγών, αποτίμηση και υπολογισμό δασμών.

Σημείωση: Για όσες φόρμες συμπληρώνονται online, η εφαρμογή αυτή είναι σχεδιασμένη για είδη με χώρες προέλευσης μόνο τις ΗΠΑ ή το Πουέρτο Ρίκο. Όταν κάνετε αποστολές από τις Η.Π.Α., προετοιμάστε ένα πρωτότυπο τιμολόγιο και δύο αντίγραφά του. Όταν κάνετε αποστολές από το Πουέρτο Ρίκο, προετοιμάστε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφό του.

Στο τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Πλήρη στοιχεία επωνυμίας και διεύθυνσης αποστολέα και παραλήπτη
 • Αριθμοί τηλεφώνων αποστολέα και παραλήπτη
 • Όροι πώλησης (Incoterm)
 • Λόγος εξαγωγής
 • Μια πλήρης περιγραφή του στοιχείου (π.χ., τι είναι το στοιχείο και πού χρησιμοποιείται;)
 • Κωδικοί εναρμονισμένης δασμολογικής κλάσης, αν είναι γνωστοί
 • Χώρα προέλευσης (πού κατασκευάζεται) κάθε αγαθού
 • Αριθμός μονάδων, τιμή μονάδας και συνολική αξία (τιμή αγοράς) κάθε είδους.
 • Αριθμός δεμάτων και συνολικό βάρος
 • Υπογραφή αποστολέα και ημερομηνία
 • Μια ονομαστική ή δίκαιη αγοραία αξία πρέπει να δηλώνεται για στοιχεία άνευ εμπορικής αξίας

Επιστροφή στην Κορυφή

Πότε χρειάζεται να παράσχω ένα πιστοποιητικό προέλευσης Η.Π.Α.;

Ορισμένοι προορισμοί απαιτούν Πιστοποιητικό προέλευσης (CO) για συγκεκριμένα είδη. Ο σκοπός του Πιστοποιητικού προέλευσης είναι η ταυτοποίηση της χώρας προέλευσης του εμπορεύματος που αποστέλλεται.

Για τις φόρμες που συμπληρώνονται online, η εφαρμογή αυτή είναι σχεδιασμένη για είδη με χώρες προέλευσης μόνο τις ΗΠΑ ή το Πουέρτο Ρίκο.

Το Πιστοποιητικό προέλευσης ενδέχεται να απαιτείται για συμμόρφωση με διεθνείς εμπορικές συνθήκες, με διαφορετικές χρεώσεις δασμών και με προνομιακή δασμολογική μεταχείριση, που προσδιορίζονται βάσει της προέλευσης της αποστολής.

Το Πιστοποιητικό προέλευσης επιβεβαιώνει τη χώρα, στην οποία έχουν κατασκευαστεί τα είδη. Το εξαγόμενο είδος και ο προορισμός του καθορίζουν αν απαιτείται Πιστοποιητικό προέλευσης. Ορισμένες χώρες επιβάλλουν περιορισμούς στις εισαγωγές από συγκεκριμένα κράτη, ενώ σε πολλά κράτη ισχύουν περιορισμοί ως προς την ποσότητα των ειδών που επιτρέπεται να εισαχθούν, ή υφίσταντο προνομιακή μεταχείριση για είδη που είναι κατασκευασμένα στις ΗΠΑ.

Για τη φόρμα αυτή απαιτείται η εξουσιοδοτημένη υπογραφή του Γραμματέα του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και η σφραγίδα του εν λόγω οργανισμού.

Αν τα αγαθά χαρακτηρίζονται ως είδη με προέλευση τη Βόρεια Αμερική, χρησιμοποιήστε το πιστοποιητικό προέλευσης North American Free Trade Agreement (NAFTA) για αποστολές μεταξύ του Καναδά, του Μεξικού και των Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του Πουέρτο Ρίκο. (Βλ. παρακάτω, Πιστοποιητικό προέλευσης NAFTA.)

Σημείωση: Οι κανόνες για το πότε χρειάζεται Πιστοποιητικό προέλευσης αλλάζουν συχνά. Επαληθεύστε τα τρέχοντα κριτήρια απαίτησης Πιστοποιητικού προέλευσης πριν από την αποστολή των ειδών σας. Οι περιγραφές και οι ποσότητες στο Πιστοποιητικό προέλευσης πρέπει να συμφωνούν με αυτές που έχουν εισαχθεί στο Τιμολόγιο.

Επιστροφή στην Κορυφή

Το πιστοποιητικό προέλευσης NAFTA χρησιμοποιείται από τον Καναδά, το Μεξικό, το Πουέρτο Ρίκο και τις Η.Π.Α., για να προσδιοριστεί αν τα εισαγόμενα αγαθά δικαιούνται την εφαρμογή μειωμένων δασμών ή πλήρη απαλλαγή από δασμούς, σύμφωνα με τη συμφωνία NAFTA.

Για όσες φόρμες συμπληρώνονται online, η εφαρμογή αυτή είναι σχεδιασμένη για είδη με χώρες προέλευσης μόνο τις ΗΠΑ ή το Πουέρτο Ρίκο. Το πιστοποιητικό προέλευσης NAFTA είναι διαθέσιμο και ως ηλεκτρονικό έγγραφο, το οποίο μπορεί να μεταδοθεί στο πλαίσιο του πακέτου σας Paperless Invoice (όπου διατίθεται). Όταν κάνετε αποστολές από τις Η.Π.Α. ή τον Καναδά, προετοιμάστε ένα πρωτότυπο τιμολόγιο και δύο αντίγραφά του. Όταν κάνετε αποστολές από το Πουέρτο Ρίκο, προετοιμάστε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφό του.

Το πιστοποιητικό προέλευσης NAFTA πρέπει να επισυνάπτεται σε ένα τιμολόγιο, εφόσον η αξία της αποστολής είναι μεγαλύτερη από:

 • 1000 δολάρια Η.Π.Α., εφόσον στέλνεται σε προορισμό του Μεξικού από τον Καναδά ή τις Η.Π.Α.
 • 2500 δολάρια Καναδά, εφόσον στέλνεται σε προορισμό του Καναδά από το Μεξικό ή τις Η.Π.Α.
 • 2500 δολάρια Η.Π.Α., εφόσον στέλνεται σε προορισμό των Η.Π.Α. από τον Καναδά ή το Μεξικό.


Όσες αποστολές έχουν αξία μικρότερη από τα παραπάνω ποσά δεν απαιτούν πιστοποιητικό προέλευσης NAFTA. Ωστόσο, ο πελάτης θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει την παρακάτω δήλωση στο τιμολόγιο της αποστολής:

"Με το παρόν πιστοποιώ ότι το εμπόρευμα που περιέχεται σε αυτήν την αποστολή καλύπτει τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό του ως εμπόρευμα με προέλευση τη χώρα, για σκοπούς προνομιακής τελωνειακής μεταχείρισης στα πλαίσια της συμφωνίας NAFTA."

Προκειμένου να ληφθεί προνομιακή δασμολόγηση, το έγγραφο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί ευανάγνωστα (με κεφαλαία ή τυπωμένο) και πλήρως από τον εξαγωγέα και να βρίσκεται στην κατοχή του εισαγωγέα τη στιγμή που θα γίνει η δήλωση. Το έγγραφο αυτό μπορεί επίσης να συμπληρωθεί εθελοντικά από τον παραγωγό, για χρήση από τον εξαγωγέα.

Επιστροφή στην Κορυφή

Τι είναι η Δήλωση εξαγωγής αποστολέα (SED);

Σημείωση: Ισχύει μόνο για αποστολές από τις Η.Π.Α. και το Πουέρτο Ρίκο.

Η Δήλωση εξαγωγής αποστολέα (SED) χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία Απογραφών των Η.Π.Α. για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για το εμπόριο και την παρεμπόδιση των παράνομων εξαγωγών. Η δήλωση SED και οδηγίες για τη συμπλήρωσή της είναι διαθέσιμες από το UPS CampusShip, το UPS.com και διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων το Κρατικό Τυπογραφείο των Η.Π.Α. (202-512-0000) και η αρχική σελίδα της δικτυακής τοποθεσίας της Υπηρεσίας Απογραφών των Η.Π.Α. (http://www.census.gov/foreign-trade).

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις επιλογές υποβολής για τη δήλωση SED σας:

 • Εκτυπώστε μια κενή φόρμα SED, συμπληρώστε τη χειρόγραφα και επισυνάψτε την στην αποστολή σας.
 • Υποβάλετε τη δήλωση SED μέσω της UPS με χρέωση 10 δολαρίων Η.Π.Α.
 • Αρχειοθέτηση online μέσω ACE. Για να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ACE, οι εξαγωγείς πρέπει να έχουν εγγραφεί στην ACE (https://ace.cbp.dhs.gov/). Θα βρείτε λεπτομέρειες παρακάτω, στην ενότητα "Τι είναι η υπηρεσία ACE;"

Για να λάβετε ένα κενό έντυπο SED το οποίο θα συμπληρώσετε και θα επικολλήσετε στο δέμα σας,  επιλέξτε την καρτέλα Πόροι και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έγγραφα εξαγωγής.

Σημείωση: Δεν απαιτούνται δηλώσεις SED για αποστολές UPS Letter.

Μια δήλωση SED απαιτείται όταν η αξία ενός μεμονωμένου είδους με αρ. Προγραμματισμού Β υπολογίζεται σε ύψος μεγαλύτερο των 2.500 δολ. Η.Π.Α. ή για αποστολές, για τις οποίες απαιτείται άδεια εξαγωγής ή εξαίρεση από αδειοδότηση. Επίσης, απαιτείται όταν ο προορισμός είναι ελεγχόμενη περιοχή. Ελεγχόμενη περιοχή μπορεί να είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει τεταμένες σχέσεις με τις ΗΠΑ (π.χ.η Κούβα, το Ιράκ, το Ιράν, η Λιβύη και η Βόρειος Κορέα).

Για όσους πελάτες χρησιμοποιούν το UPS CampusShip για να κάνουν εξαγωγές, υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες για καθορισμό των προτιμήσεών σας SED στη Βοήθεια του UPS CampusShip. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες, αν επιλέξετε Βοήθεια απευθείας στη σελίδα Προτιμήσεις Δήλωσης εξαγωγής αποστολέα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προτιμήσεις σας SED, επιλέξτε την καρτέλα Οι ρυθμίσεις μου και μεταβείτε στην Επεξεργασία προτιμήσεων Δήλωσης εξαγωγής αποστολέα.

Για όσους πελάτες χρησιμοποιούν το UPS CampusShip για να κάνουν εξαγωγές, υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες για την υποβολή μιας SED ηλεκτρονικά στη Βοήθεια του UPS CampusShip. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες, αν επιλέξετε Βοήθειααπευθείας στη σελίδα Δήλωση εξαγωγής αποστολέα.

Επιστροφή στην Κορυφή

Τι είναι ένα δελτίο αποστολής και πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

Το Δελτίο Αποστολής, το οποίο αναφέρει με λεπτομέρεια τα συγκεκριμένα περιεχόμενα κάθε συσκευασίας, είναι ένα προαιρετικό έγγραφο που μπορείτε να επιλέξετε να συμπεριλάβετε στην αποστολή σας. Είναι παρόμοιο με το Εμπορικό τιμολόγιο που χρησιμοποιείται από το τελωνείο για τον υπολογισμό δασμών και χρεώσεων, χωρίς όμως να το αντικαθιστά. Το Δελτίο Αποστολής δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το κόστος ή την αξία των περιεχομένων, για αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιπτώσεις κατά τις οποίες τα περιεχόμενα θα προωθηθούν σε κάποιον τρίτο, όπως σε έναν πελάτη ή πωλητή.

Επιστροφή στην Κορυφή

Πού μπορώ να έχω πρόσβαση σε φόρμες για τις διεθνείς αποστολές μου;

Το UPS TradeAbilityTM σας προσφέρει μια σειρά φορμών για τις διεθνείς σας αποστολές. Μπορείτε να συμπληρώσετε ορισμένες φόρμες online ή να κάνετε αναζήτηση στη βιβλιοθήκη εγγράφων τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε. Δώστε τις πληροφορίες της αποστολής μία φορά και εφαρμόστε τις σε όσες φόρμες χρειάζεται. Οι παρακάτω φόρμες μπορούν να συμπληρωθούν online:

 • Τιμολόγιο
 • Δήλωση εξαγωγής αποστολέα ΗΠΑ
 • Πιστοποιητικό προέλευσης ΗΠΑ
 • Πιστοποιητικό προέλευσης NAFTA


Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διεθνείς φόρμες, μεταβείτε στην καρτέλα Πόροι στο CampusShip και επιλέξτε Χρήση διεθνών εργαλείων. Από αυτή τη σελίδα, επιλέξτε Πρόσβαση σε διεθνείς φόρμες. Αυτός ο σύνδεσμος θα σας οδηγήσει σε μια σελίδα όπου μπορείτε να κατεβάσετε δείγματα φορμών ή να συμπληρώσετε φόρμες online.

Επιστροφή στην Κορυφή

Τι είναι το σύστημα ACE;

Η Υπηρεσία Απογραφών των Η.Π.Α. χρησιμοποιεί το Αυτοματοποιημένο Εμπορικό Περιβάλλον (ACE) για να καταγράφει και να αποθηκεύει δεδομένα εξαγωγών των Η.Π.Α. Η Υπηρεσία Απογραφών των ΗΠΑ παρέχει το σύστημα ACE δωρεάν σε όλους τους εξαγωγείς για την ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων της Δήλωσης Εξαγωγής Αποστολέα (SED) στην ιστοσελίδα ACE.

Το UPS CampusShip μπορεί να σας βοηθήσει να υποβάλετε τη δήλωση SED μέσω του ACE. Για να εκμεταλλευθείτε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία ACE online, στη διεύθυνση https://ace.cbp.dhs.gov/. Η υπηρεσία ACE απαιτεί να παρακολουθήσετε μια σύντομη εκμάθηση για τη συμπλήρωση των δηλώσεων SED, για αυτό και θα πρέπει να υπολογίσετε αρκετό χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ACE, καλέστε το 1-877-715-4433.

Επιστροφή στην Κορυφή