από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Τι αγοράζουμε

Τι αγοράζουμε

Βασιζόμαστε στους προμηθευτές μας για να υποστηρίξουν πολύπλοκες λειτουργίες, να παρέχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα και εξυπηρέτηση και να ανταποκριθούν με συνέπεια στις δεσμεύσεις τους. Αγοράζουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Παρακάτω θα βρείτε μια μερική λίστα αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών.

 • Εικονίδιο αεροπλάνου

  Εξοπλισμός

  Αεροπλάνα, ανταλλακτικά και επισκευές αεροσκαφών, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, συστήματα μεταφοράς, drone, οχήματα υποστήριξης εδάφους, εξοπλισμός χειρισμού υλικών, αυτοκίνητα διανομής (φορτηγά), ελαστικά, ρυμουλκούμενα/ρυμουλκά

 • Εικονίδιο που δείχνει δύο κτίρια

  Εγκαταστάσεις

  Αρχιτέκτονες, σχεδιασμός κτιρίων, υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων/επιστασίας, συντήρηση κτιρίων, κατασκευή ή ανακαίνιση, διαχείριση εγκαταστάσεων, έπιπλα, θέρμανση και κλιματισμός, ακίνητα, διαχείριση αποβλήτων, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

 • Εικονίδιο που δείχνει άντρες και γυναίκες επαγγελματίες

  Επαγγελματικές υπηρεσίες

  Διαφήμιση, οπτικοακουστικά μέσα, εικονογράφηση/απεικόνιση, εξωτερική ανάθεση επιχειρηματικών διαδικασιών, γραφικό σχέδιο, σχεδιασμός συσκευασίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, μάρκετινγκ, προσλήψεις, διαχείριση κινδύνων, ασφάλεια, έκτακτο προσωπικό

 • Εικονίδιο που δείχνει ένα ρολό χαρτιού

  Εφόδια

  Προμήθειες για εικονογραφήσεις/γραφικά, κιβώτια, προμήθειες πελατών, υπηρεσίες τροφίμων/αυτόματων πωλητών, καύσιμα, διαφημιστικά είδη, είδη γραφείου, προμήθειες βιομηχανικών εγκαταστάσεων, είδη ταξινόμησης, στολές

 • Εικονίδιο που δείχνει ένα τάμπλετ

  Τεχνολογία

  Αξεσουάρ, εξοπλισμός υπολογιστών, λύσεις εκτύπωσης, λογισμικό, υπηρεσίες και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, στελέχωση

 • Εικονίδιο φορτηγού

  Μεταφορά

  Αερομεταφορές εμπορευμάτων, λειτουργίες αεροδιαδρόμων, θαλάσσιες μεταφορές, επίγειες μεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφορές, ρυμούλκηση

Προσόντα προμηθευτών

Η UPS απαιτεί από τους προμηθευτές της να γνωστοποιήσουν τα προσόντα και τις πληροφορίες καταλληλότητάς τους για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων.

Οι προμηθευτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία εφοδιασμού της UPS πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας, να επιδεικνύουν επαρκή ικανότητα εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διανομής και παράδοσης.

Οι προμηθευτές πρέπει να εμφανίζουν οικονομική σταθερότητα και να επιδεικνύουν δεοντολογική επιχειρηματική συμπεριφορά. Οι αποφάσεις εφοδιασμού λαμβάνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.