In

Vận chuyển

Nội dung bên trong phong bì, hộp, và container hàng hóa rất quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn.

Việc giao hàng cho khách hàng của bạn một cách an toàn là rất quan trọng đối với doanh nghiệp của chúng tôi.


Chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới toàn cầu với 400.000 nhân viên ở khắp 220 quốc gia và vùng lãnh thổ để đưa sản phẩm của bạn ra thị trường.

Sản xuất những gì bạn mong muốn--và những gì khách hàng của bạn muốn mua. Với các tuyến và dịch vụ vận chuyển đa dạng, chúng tôi có mặt để giúp bạn giao hàng.

Dịch vụ Vận chuyển

Dịch vụ Vận chuyển

Các tuỳ chọn về gói hàng và hàng vận chuyển tạo ra để đáp ứng các nhu cầu của bạn--toàn cầu hoặc địa phương

Công cụ và Công nghệ Vận chuyển

Công cụ và Công nghệ Vận chuyển

Các hệ thống vận chuyển đáp ứng nhu cầu của mọi quy mô kinh doanh.

Trả lại hàng

Trả lại hàng

Các hệ thống giúp bạn theo dõi hàng trả lại, hạn chế chi phí và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng