In

Các dịch vụ Quốc tếXem mọi Dịch vụ Gửi hàng

Chuyển phát tới mọi nơi.
Đã được đảm bảo
Hãy để sự nghiệp kinh doanh
của bạn phát triển ở khắp nơi với
hệ thống phân phối an toàn rộng
khắp thế giới

Tiếp cận các khách hàng và nhà cung cấp mới trên toàn thế giới dễ dàng hơn với chuyên gia vận chuyển toàn cầu giàu kinh nghiệm như UPS. Dù bạn cần một lựa chọn vận chuyển tiết kiệm hay dịch vụ nhanh nhất trong phạm vi có thể cho các lô hàng khẩn, chúng tôi đều có thể cung cấp giải pháp cho các lô hàng quốc tế có bất kỳ kích cỡ nào.

Có phải Tốc độ là Điều mà Bạn Cần không?

Đối với các lô hàng cần đến đích càng nhanh càng tốt của bạn, UPS có các dịch vụ hỏa tốc đúng giờ, điển h́nh là các lựa chọn giao hàng vào buổi sáng hoặc cuối ngày. Thời gian vận chuyển thông thường là từ một đến ba ngày tùy thuộc vào quốc gia xuất phát và quốc gia đến.

Cần một Giải pháp Tiết kiệm?

Đối với các lô hàng ít khẩn cấp hơn, thậm chí các lô hàng cần giao vào một ngày chính xác đáng tin cậy, chúng tôi có các dịch vụ cung cấp giải pháp thay thế tuyệt vời cho công việc của bạn. Thời gian vận chuyển thông thường là từ hai đến năm ngày tùy thuộc vào nơi xuất phát và nơi đến.

Tạo ấn tượng tốt ban đầu thật dễ dàng với dịch vụ UPS đẳng cấp thế giới phục vụ cho bạn. Ấn tượng tốt đồng nghĩa với nhiều khách hàng hơn trong các thị trường kinh doanh mới của bạn, và cũng đồng nghĩa với sự phát triển nhanh hơn trên toàn thế giới.

Bắt đầu

Để mọi thứ ở nơi chúng cần ở, vào thời điểm chúng cần ở đó. Tìm hiểu các tùy chọn của bạn.

Tính Thời gian Vận chuyển Lô hàng

Tìm Hiểu